Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Publieksraadpleging kernafval
Publieksraadpleging kernafval

Wat is de beste optie voor ons kernafval? Neem deel aan de publieksraadpleging van NIRAS

De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS), die sinds 1980 verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval in België, stelt voor om het hoogactief en/of langlevend afval geologisch (ondergronds) te bergen op Belgisch grondgebied. Maar wat denkt u van dit voorstel? Nog tot en met 13 juni kan iedereen die dat wenst, deelnemen aan de publieksbevraging via de link onderaan dit artikel.

Zoals elke industriële sector produceert de nucleaire sector afval. Dit afval, afkomstig uit verschillende toepassingen (energie, geneeskunde, onderzoek en industrie) ligt veilig opgeslagen. De nucleaire sector neemt zijn verantwoordelijkheid, en is de enige industriële sector waarvan het huidige afval volledig wordt geïnventariseerd, beheerd, opgeslagen en verwerkt, zodat er niks in de biosfeer terecht komt.

Over welk afval spreken we precies?

Het grootste volume van dat afval, afkomstig uit medische en industriële toepassingen, is kortlevend en/of laagradioactief. Het ligt bovengronds opgeslagen, veilig afgeschermd van mens en milieu, totdat de radioactiviteit er volledig uit verdwenen is. Voor het hoogradioactief en/of langlevend radioactief afval is in ons land nog geen beslissing genomen voor de lange termijn. In afwachting van die langetermijnoplossing wordt het momenteel wel veilig opgeslagen, in speciaal daartoe ontworpen gebouwen voor de volgende 100 jaar. Dit is een tijdelijke oplossing. De vraag is nu hoe dit type afval op lange termijn (honderdduizenden jaren) veilig en verantwoord beheerd moet worden.

Een veilig beheer voor de volgende generaties

België moet voor het langetermijnbeheer van het Belgische hoogradioactieve en/of langlevende afval de volgende jaren een beleidskeuze vastleggen in de vorm van nationale beleidsmaatregelen. Dit is een verplichting die Euratom oplegt aan alle EU- lidstaten. Onze generaties hebben de baten en voordelen gehad van het gebruik van kerntechnologie, daarom is het ook aan onze generatie om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de nadelen ervan, en deze verantwoordelijkheid niet door te schuiven naar volgende generaties.

Bron: NIRAS

De expertise van NIRAS

In België is NIRAS de instelling die de expertise en knowhow bundelt over kernafval. NIRAS is een openbare instelling die onder voogdij staat van de Ministers van Energie en Economische Zaken. De experts van NIRAS stellen als nationale beleidskeuze een systeem voor van geologische berging op Belgisch grondgebied voor het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval.

Bron: NIRAS

Jouw mening telt

Het voorstel dat NIRAS, samen met het bijbehorende milieueffectenrapport, voorstelt, doorloopt een wettelijke procedure, die naast het advies van verschillende officiële instanties ook polst naar de mening van het publiek. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging die loopt tot 13 juni. Deelnemen kan via onderstaande link. In het najaar zal NIRAS het volledige dossier overmaken aan de Belgische regering, die de knoop moet doorhakken. De Belgische nucleaire sector is al jaren vragende partij voor een snelle politieke beslissing in dit dossier, zodat de sector de veilige toekomstige verwerking kan beginnen voorbereiden. Ondertussen neemt de sector zijn verantwoordelijkheid, zorgt het voor het veilige beheer en zoekt het naar innovatieve oplossingen voor de toekomst (o.a. via transmutatie en MYRRHA).

Neem deel aan de publieksraadpleging van NIRAS

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer