Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Persbericht
Persbericht

PERSBERICHT: NUCLEAIR AKKOORD 9 JANUARI 2023

Het Nucleair Forum is tevreden met de overeenkomst die Engie Electrabel en de Belgische overheid hebben bereikt over het verlengen van de operationele levensduur van de reactoren Tihange 3 en Doel 4. Dit princiepsakkoord geeft blijk van een concreet engagement van de Belgische regering om kernenergie ook na 2025 in België te behouden. Tal van elementen van het akkoord moeten nog uitgeklaard worden, dus kijken we uit naar meer details in de volgende weken.

Het Belgisch Nucleair Forum dringt er eveneens op aan dat de Belgische regering artikel 3 schrapt uit de Wet van 2003, die de ontwikkeling van nieuwe nucleaire capaciteit voor de toekomstige productie van kernenergie in België verbiedt. Om die reden hoopt het Forum dat België ook zal kiezen voor de ontwikkeling van SMR's (Small Modular Reactors), die door de Belgische industrie eveneens als een belangrijke oplossing voor de duurzaamheid van hun activiteiten worden beschouwd. Deze kleine reactoren zullen de koolstofarme productie van elektriciteit, waterstof en warmte mogelijk maken en tegelijkertijd de noodzakelijke modulatie van de elektriciteitsproductie bieden die hernieuwbare energie nodig heeft.

Als vertegenwoordiger van de nucleaire sector in België is het Nucleair Forum ervan overtuigd dat de keuze voor kernenergie na 2025 een zeer goede keuze is. Om de elektriciteitsbevoorrading op termijn te garanderen, om ons land minder afhankelijk te maken van buurlanden en onstabiele regimes, om de prijs van elektriciteit stabiel en betaalbaar te houden en om de klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen. Kernenergie is in België al meer dan 40 jaar lang de belangrijkste bron voor koolstofarme elektriciteit, en samen met hernieuwbare energie de belangrijkste garantie om de elektriciteitsmix in de toekomst en voor de volgende generaties nog verder CO2-arm te maken.

Tal van andere landen kiezen ervoor om kerncentrales langer open te houden of nieuwe centrales te bouwen (Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Verenigde Staten, …). Voorts tonen tal van studies (IEA, OESO, ...) feitelijk aan dat het langer openhouden van kerncentrales (LTO, Long Term Operations) de meest kosteneffectieve keuze is om bij de elektriciteitsproductie op de lange termijn tot een CO2-nuluitstoot te komen.

We zijn opgetogen dat de Belgische regering deze belangrijke troef van het bestaande nucleaire park erkent, en de belangrijke positieve bijdrage van kernenergie ook na 2025 zal blijven ondersteunen. Met deze beslissing kunnen we de omvangrijke nucleaire knowhow die in België aanwezig is (niet alleen voor de productie van elektriciteit, maar ook in andere toepassingen zoals medische, ruimtevaart en fundamenteel en toegepast onderzoek) ook in de toekomst blijven garanderen en verder ontwikkelen.

Meer dan ooit is kernenergie een energie en technologie van de toekomst, die de volgende jaren bijkomende werkgelegenheid zal bieden voor honderden mensen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer