Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Opiniepeiling november 2022: wat denkt de Belg?
Opiniepeiling november 2022: wat denkt de Belg?

Opiniepeiling: Voor 80% van de Belgen is energie een thema dat hun stemgedrag zal bepalen bij de volgende verkiezingen

Energie beheerste de voorbije maanden de actualiteit, met de crisis in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de gas- en elektriciteitsmarkt bij ons. Ook de discussie rond de kernuitstap was een centraal thema in de kranten, op radio en TV. Beide aspecten hebben een invloed op hoe de Belg denkt over energie, elektriciteit, het klimaat, de stroombevoorrading en de kernuitstap. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die Polaris/AQRate organiseert bij 1000 Belgen, in opdracht van het Nucleair Forum.

Elk jaar organiseert het Nucleair Forum een opiniepeiling om de Belgische bevolking te bevragen rond actuele thema’s, nucleaire technologie en kernenergie. In opdracht van het Forum bevroeg het onderzoeksbureau Polaris in november 2022 een representatieve groep van 1000 Belgen. Uit de resultaten blijkt dat de Belg een kritisch, genuanceerd maar overwegend positief beeld heeft over kernenergie.

We lichten enkele resultaten toe.

Kernenergie + hernieuwbaar is de populairste elektriciteitsmix

Polaris wilde weten welke elektriciteitsmix de Belg verkiest. Op de vraag ‘wat is volgens u de meest ideale en realistische combinatie voor de elektriciteitsproductie van ons land’ antwoordden mensen dit:

  • 71% verkiest een elektriciteitsmix met kernenergie en hernieuwbare energie
  • 18% verkiest een mix van hernieuwbaar en fossiel
  • 7% verkiest een mix van kernenergie en fossiel
  • 1% verkiest een combinatie van alles
  • 1% kiest nog iets anders
  • 2% weet het niet

Kernenenergie scoort goed op de verschillende parameters

We onderzochten de volgende parameters:

  1. bevoorradingszekerheid
  2. betaalbare elektriciteit
  3. impact op het klimaat

1. Kernenergie en bevoorradingszekerheid

62% van de Belgen vindt dat kernenergie op een positieve manier bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid van ons land. Daarmee scoort kernenergie in de perceptie van Belgen net niet even sterk als hernieuwbare energie (68%), en een pak beter dan fossiele energie (34%).

Het resultaat is enigszins opmerkelijk, omdat de bevoorradingszekerheid (load factor or capacity factor, dit is het percentage van de tijd dat een energiebron effectief stroom levert aan het net, gemeten over een volledig jaar) bij kernenergie veel hoger ligt dan bij hernieuwbare energie. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat hernieuwbare energie in een land als België afhankelijk is van de weerselementen (wind en zon), die niet altijd beschikbaar zijn, omdat het niet altijd zonnig is en niet altijd waait.

2. Kernenergie en betaalbaarheid

Van de 3 grote parameters in het energiebeleid (betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid, bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen) is betaalbaarheid de parameter waarop kernenergie beter scoort dan de andere energiebronnen: 57% voor kernenergie tegenover 55% voor hernieuwbare energie en 28% voor fossiele energie.

Kernenergie is inderdaad een betaalbare en naar prijzen toe een betrouwbare en stabiele energiebron. Doordat de brandstof voor kerncentrales (uranium) lang op voorhand wordt besteld en aangekocht, bij verschillende leveranciers verspreid over de hele wereld, zorgt kernenergie minder voor abrupte of felle prijsschommelingen zoals bij fossiele energiebronnen. Bovendien hebben kerncentrales een hoge CAPEX en een lage OPEX-kost: de bouw ervan is duur, maar vervolgens kan de installatie erg lang een groot volume baseload elektriciteit leveren, dat winter en zomer en dag en nacht beschikbaar is. Die hoge beschikbaarheid en lange operationele levensduur van kernenergie zorgen er verder voor dat de prijzen onder controle blijven.

3. Kernenergie en impact op het klimaat

57% van de Belgen heeft een positief beeld van kernenergie als het gaat over haar positieve invloed op het klimaat. Daarmee scoort kernenergie minder goed dan hernieuwbare energie (80%) maar een pak beter dan fossiel (20%).

De voorbije jaren is er een positieve evolutie merkbaar in de perceptie van mensen tegenover kernenergie. Dat heeft verschillende redenen. In de eerste plaats is er een groter bewustzijn rond klimaatverandering en de oorzaken ervan (de verbranding van fossiele brandstoffen). In de loop van de jaren hebben mensen ook een beter begrip van de positieve bijdrage die kernenergie levert in de strijd tegen de klimaatverandering. Kernenergie is koolstofarm, en as such deel van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering. In tal van landen, waaronder ook België, is kernenergie de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit.

Voor 80% van de Belgen is energie een thema dat het stemgedrag zal bepalen bij volgende verkiezingen

De opmerkelijkste conclusie van deze opiniepeiling is ongetwijfeld een nieuwe vraag, die we hebben toegevoegd naar aanleiding van de actualiteit. Energie is een druk besproken onderwerp, zowel in de media als in de Wetstraat. De talrijke stellingnames door politieke partijen in dit debat hebben energie als vast thema in politieke debatten nog verder versterkt.

Het Nucleair Forum wilde graag te weten komen in welke mate energie een thema is dat de stem (mede) zal bepalen bij de volgende federale verkiezingen.

Voor niet minder dan 80% van de ondervraagden zal het thema in mindere of meerdere mate hun stemgedrag beïnvloeden. Als we dit percentage nog verder in detail bekijken, zal bij 64% van de ondervraagden dit onderwerp (en de positie van politieke partijen rond dit thema) hun stem gedeeltelijk beïnvloeden. Bij 16% van de 1000 ondervraagde Belgen uit deze opiniepeiling, zal energie het bepalende thema zijn voor het stemgedrag.

Bij geen enkele leeftijdscategorie is het thema zo belangrijk en doorslaggevend als bij jongeren.

Methodologie

Voor deze peiling ondervroeg het onderzoeksbureau Polaris in maart 2022 een representatieve groep van de Belgische bevolking rond nucleaire technologie en kernenergie. In totaal werden 1000 personen online bevraagd. De groep bevraagden was representatief voor de Belgische bevolking: 49% mannen vs. 51% vrouwen, 56% Nederlandstaligen vs. 44% Franstaligen, 55% hooggeschoolden vs. 45% laaggeschoolden, et cetera.

Het Nucleair Forum bevraagt de Belgische bevolking regelmatig rond kerntechnologie en kernenergie. De laatste opiniepeiling dateerde van begin 2022.

Meer informatie

De volledige presentatie met alle resultaten is te vinden via de link bovenaan deze pagina. Je kan er ook de infographic met de belangrijkste conclusies downloaden.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer