Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Klimaatdeskundigen pleiten voor kernenergie
News - Klimaatdeskundigen pleiten voor kernenergie

De elektriciteitsmix van morgen: verschillende organisaties van wetenschappers en klimaatdeskundigen pleiten voor kernenergie

De klimaattop COP24, die over een paar dagen begint, is een cruciale bijeenkomst in de strijd en het zoeken naar oplossingen voor de klimaatverandering. En kernenergie moet nu meer dan ooit in het debat betrokken worden. Verschillende internationaal erkende wetenschappelijke organisaties hebben onlangs rapporten en aanbevelingen gepubliceerd die de rol van kernenergie in de elektriciteitsmix van morgen bepleiten. Ontdek wat deze experts te zeggen hebben in dit artikel.


Kernenergie is een koolstofarme energiebron

Kernenergie is een belangrijke bron van koolstofarme energie die vandaag al beschikbaar is. Het in stand houden van de bestaande nucleaire capaciteit en het toevoegen van nieuwe capaciteit kan de wereld helpen haar klimaatdoelstelling te bereiken. Het is dringend noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen aan banden te leggen en het aandeel van koolstofarme energie te vergroten. Alleen door de combinatie van hernieuwbare energiebronnen en kernenergie, die nu al een belangrijk onderdeel van de mondiale elektriciteitsmix vormt, kunnen we de doelstellingen van het Akkoord van Parijs nakomen.

Verschillende internationaal erkende wetenschappelijke organisaties hebben onlangs rapporten en aanbevelingen gepubliceerd die de rol van kernenergie in de elektriciteitsmix van morgen bepleiten.
Ontdek wat deze experts te zeggen hebben.

Het MIT Energy Initiative bevestigt de noodzaak van kernenergie in de elektriciteitsmix van morgen

Het Massachusetts Institute of Technology's Energy Initiative suggereert, in een studie gepubliceerd begin september 2018, dat zonder de bijdrage die kernenergie levert als koolstofarme energiebron, de totale kosten voor het bereiken van de doelstellingen inzake decarbonisatie aanzienlijk zullen stijgen.

"Onze analyse toont aan dat het realiseren van het potentieel van kernenergie essentieel is om een diepe koolstofvrije energietoekomst te garanderen", zegt Jacopo Buongiorno, medevoorzitter van de studie, en Associate Director van het departement Nuclear Science and Engineering van het MIT.

Nieuw rapport klimaatexperts Verenigde Naties (IPCC): kernenergie is deel van de oplossing

Het nieuwe rapport van de klimaatexperts van de Verenigde Naties (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) is zeer duidelijk: als we de klimaatverandering en zijn negatieve gevolgen willen voorkomen, hebben we dringend heel drastische maatregelen nodig. Kernenergie vervult daarin een essentiële rol volgens de analyses het IPCC.

Gezien de urgentie en de omvang van het probleem, hebben we alle bestaande koolstofarme oplossingen nodig. “De komende jaren worden extreem belangrijk”, aldus de onderzoekers van het IPCC. “De beslissingen die we nu en de volgende jaren maken, zullen een blijvende impact hebben op de volgende generaties.”

Science: "Enkel kernenergie kan zorgen voor een snelle decarbonisatie."

Een analyse van Bloomberg Energy Finance toont aan dat investeringen in hernieuwbare energie (overwegend wind en zon) sinds 2010 zo’n 300 miljard dollar per jaar bedragen. Ondanks massale investeringen in hernieuwbare energie, daalt de CO2-uitstoot voor het opwekken van elektriciteit maar heel traag: niet meer dan een half procent per jaar. Van alle koolstofarme energiebronnen die momenteel bestaan, is enkel kernenergie in staat om snel de vereiste hoeveelheid koolstofarme elektriciteit op te wekken

Belangrijke Amerikaanse milieuorganisatie (UCS) wordt voorstander van kernenergie

In een rapport uitgebracht op 7 november 2018, pleit de prestigieuze Union of Concerned Scientists (UCS) vóór een koolstofarm energiebeleid, en vóór een behoud van kernenergie in de Verenigde Staten. Een positie die een keerpunt markeert in de energiewereld. De UCS is de eerste grote Amerikaanse milieu-NGO die de sleutelrol van kernenergie in de strijd tegen de klimaatverandering erkent. Het is ook de eerste organisatie die publiekelijk en expliciet oproept tot een pro-nucleair energiebeleid.

Open brief: "Afstappen van kernenergie is onverantwoord."

Een collectief van klimaat- en energiespecialisten sprak op donderdag 15 november 2018 in de tribune van de Franse krant Le Monde. Zij menen dat als we klimaatchaos willen voorkomen, we steenkool in minder dan dertig jaar tijd uit onze elektriciteitsproductie moeten verwijderen: zonder kernenergie is dit onmogelijk. Ze zijn dus van mening dat kernenergie, dat zeer weinig CO2 uitstoot, voorrang moet krijgen in het licht van de ecologische noodsituatie. 

"Om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen zijn bijkomende maatregelen nodig, waaronder de verdere ontwikkeling van kernenergie."

Internationaal Energieagentschap (IEA)

Internationaal Energieagentschap publiceert jaarlijkse energie-rapport: World Energy Outlook 2018

Met de publicatie van de World Energy Outlook maakt het IEA elk jaar een cijfermatige update, en geeft het trends en voorspellingen voor de toekomst. Hun analyse: de vraag naar energie en elektriciteit blijft toenemen, en die trend zal niet omkeren. Ondanks de sterke groei van hernieuwbare energie blijft de wereldwijde CO2-uitstoot met de huidige energiepolitiek toenemen. Om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen (Sustainable Development Scenario) zijn bijkomende maatregelen nodig, waaronder de verdere ontwikkeling van kernenergie.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer