Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Nucleaire renaissance
Nucleaire renaissance

Ongezien pleidooi voor kernenergie in de aanloop naar COP26

De COP26, de klimaattop in Glasgow, is van start gegaan. Kernenergie is één van de belangrijkste bronnen van CO2-arme elektriciteit. En dus, volgens tal van landen, deel van de oplossing om de energievoorziening te garanderen met koolstofarme elektriciteit, die grotendeels onafhankelijk is van de weersomstandigheden. Zowel Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Finland, Japan, de Verenigde Staten en nog een handvol andere landen kondigden de voorbije weken hun ambitieuze doelstellingen aan om naar een nul-uitstoot van CO2 te gaan. Met als rode draad in de plannen van al deze landen: méér kernenergie.

Nooit eerder werden de gevolgen van klimaatverandering zo’n concrete realiteit als in 2021. Terwijl grote delen van Europa kreunden onder aanhoudende droogte, hittegolven en bosbranden, werden andere delen van het continent geteisterd door noodweer, hevige regens en overstromingen.

Nooit eerder was de druk zo hoog om de ambities en beloftes rond klimaat en CO2-uitstoot om te zetten in concrete maatregelen, en de doelstelling van een net-zero wereld in 2050 te vertalen in een concreet actieplan.

Eén rode draad: méér hernieuwbaar, méér kernenergie, minder uitstoot

Zowel het Internationaal Energie Agentschap (IEA) als het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zeggen het onomwonden in hun meest recente publicaties: om een net zero wereld tegen 2050 mogelijk te maken, heeft de wereld nood aan een ambitieus investeringsproject in alle schaalbare koolstofarme oplossingen. Dus meer hernieuwbare energie, maar ook meer kernenergie.

Hernieuwbare energie alleen zal niet volstaan om een wereld met een nul-uitstoot te realiseren, en wel om twee redenen: de uitbouw van hernieuwbare energie gaat niet voldoende snel om de torenhoge ambitie te realiseren; en bovendien is er naast intermittente energiebronnen die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden (wind en zon), en in afwachting van andere, nog te ontwikkelen technologieën (massale batterij-opslag bvb), anno 2021 al nood aan een stabiele energiebron die dag en nacht, winter en zomer, koolstofarme elektriciteit kan leveren. Geen verrassing dus dat kernenergie opnieuw in het vizier komt.

Belgische elektriciteitsmix september 2021

In tal van landen, waaronder ook België, is kernenergie de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit. In een scenario zonder kernenergie zou België, met de huidige capaciteit aan wind en zon, het merendeel van zijn elektriciteit uit fossiele brandstoffen halen, die een hoge CO2-uitstoot hebben en daardoor bijdragen aan de klimaatverandering.

Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Finland, Japan, Verenigde Staten … who’s next?

De vernieuwde steun aan kernenergie die we de laatste weken konden vaststellen, is ongezien. Maar niet toevallig. Een batterij aan industrielanden (lees: grootverbruikers van elektriciteit) zullen aanwezig zijn op de jaarlijkse klimaattop in Glasgow en hun klimaatambities omzetten in een concrete nationale agenda. Een overzicht van de verschillende landen, en hun verschillende aankondigingen ten voordele van kernenergie:

Frankrijk

  • Op 12 oktober ontvouwde President Macron tijdens een speech ‘France 2030’ zijn ambitieuze plannen voor de reïndustrialisering van Frankrijk. Een belangrijk onderdeel van dat project gaat naar de investering van 1 miljard euro voor de R&D en ontwikkeling van small modular reactors (SMR’s). Bovendien kondigde Macron ook aan dat Frankrijk de volgende jaren zes grote EPR-reactoren zal bouwen op zijn grondgebied, deels om de bestaande nucleaire capaciteit te vervangen en op die manier de bevoorradingszekerheid te garanderen, anderzijds ook om de CO2-uitstoot laag te houden voor de energieproductie. Daarvoor voorziet het 30 miljard euro.
  • Frankrijk was ook 1 van de 10 EU-lidstaten die onlangs een open brief publiceerden, gericht aan de Europese Commissie, met de oproep om kernenergie op te nemen in de zogeheten taxonomie. Kernenergie krijgt hiermee een klimaatlabel om in aanmerking te komen voor groene financiering.

Nederland

Groot-Brittannië

Japan

  • Japan wil zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 46% te verminderen. Om die doelstelling te bereiken, zal het land 30 kernreactoren opnieuw opstarten, exact 10 jaar na het ongeval in Fukushima.

Verenigde Staten

  • Naar aanleiding van Nuclear Science Week publiceerde de Amerikaanse Minister van Energie Jennifer Granholm een video-interview op Twitter. In dat interview wijst ze op de belangrijke bijdrage van kernenergie in het klimaatdebat. Kernenergie in de Verenigde Staten is goed voor de helft van alle CO2-arme elektriciteit, en bespaart méér uitstoot van CO2 dan alle andere energiebronnen samen. Gelet op de urgentie van de klimaatproblematiek is kernenergie een essentiële tool, zo klinkt het verder nog. De Klimaatminister bevestigt, aan de vooravond van COP26, het engagement om verder te investeren in kernenergie. Met als dubbele doelstelling 100% clean electricity tegen 2035, en zero carbon tegen 2050.
  • Ook de Amerikaanse regering ziet brood in het SMR-project. Zij stopte Terrapower (het energiebedrijf van Microsoft-oprichter Bill Gates) 80 miljoen dollar toe waardoor het bedrijf een demonstratiemodel kan bouwen in Wyoming.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer