Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

UNECE life cycle assessment
UNECE life cycle assessment

Nieuw VN-rapport: kernenergie is de meest duurzame elektriciteitsbron

Een nieuwe studie van de Verenigde Naties vergeleek de klimaatimpact van de verschillende energiebronnen (gas, steenkool, kernenergie en hernieuwbare energie) voor de productie van elektriciteit. Eén van de belangrijkste conclusies: van alle energiebronnen stoot kernenergie de minste CO2 uit (gemeten over de volledige levenscyclus), kernenergie neemt de minste hoeveelheid grond in en kernenergie heeft de minste hoeveelheid grondstoffen (metalen, mineralen) nodig om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken, vergeleken met andere elektriciteitsbronnen (gas, windmolens, zonnepanelen, waterkracht, gascentrales). Anders gezegd, kernenergie is een duurzame energiebron.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, en de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw te beperken tot maximaal 2°C, zijn twee elementen essentieel volgens het IPCC (de klimaatexperts van de Verenigde Naties): de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet snel dalen, en er moet een elektrificatie komen in de meest vervuilende sectoren (transport, bouw, …).

Daarom moeten we snel en maximaal inzetten op die elektriciteitsbronnen die deel zijn van de oplossing, en niet bijdragen aan het probleem. Om die oefening helemaal correct te doen, is het belangrijk stil te staan bij de volledige levenscyclus van een energiebron. Anders gezegd: wat is de klimaatimpact van windmolens en van andere energiebronnen, niet alleen op het moment dat ze elektriciteit produceren, maar ook door de hele cyclus, van ontginning van grondstoffen voor windmolens, de bouw ervan, tot de afbraak en recyclage van materialen.

Kernenergie = kampioen in CO2-uitstoot

De eerste parameter die werd onderzocht in deze studie, was de CO2-uitstoot. Anders gezegd: hoeveel CO2 stoten de verschillende elektriciteitsbronnen uit in hun hele levenscyclus? Deze studie van de Economische Commissie voor Europa, onderdeel van de VN, becijferde dat kernenergie de allerlaagste CO2-uitstoot heeft van alle (in de studie opgenomen) energiebronnen: amper 5,1 tot 6,4 gram CO2-equivalent per kWh.

CO2-uitstoot over hele levenscyclus per energiebron

Kernenergie = hoogste energiedensiteit

Verschillende energiebronnen hebben een verschillende energiedensiteit. Om 100 kWh elektriciteit op te wekken met zonnepanelen, heb je een grotere oppervlakte nodig dan om diezelfde hoeveelheid op te wekken met een gascentrale. Als je de berekening maakt tussen de hoeveelheid energie enerzijds, en grondoppervlakte anderzijds, en je vergelijkt wind- en zonne-energie met waterkrachtcentrales, gascentrales, steenkoolcentrales en kerncentrales, komt kernenergie hier als winnaar uit. Anders gezegd, qua energiedensiteit is er geen enkele andere elektriciteitsbron die zoveel elektriciteit kan opwekken als kernenergie, met zo’n beperkt gebruik van land.

Landgebruik per energiebron

Kernenergie = laagste materiaalgebruik

Tenslotte ook deze vergelijking: hoeveel materiaal en primaire grondstoffen heb je nodig om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken? Anders gezegd: om je elektriciteitsproductie koolstofarm te maken, en duurzaam te maken, moet je er ook voor zorgen dat de transitie naar zero carbon geen scherpe acceleratie veroorzaakt van het gebruik van primaire materialen (metalen, mineralen , …). Ook hier komt kernenergie opnieuw als winnaar uit de bus: geen enkele andere energiebron laat toe om zo’n grote hoeveelheid elektriciteit op te wekken met (relatief) zo weinig mineralen en metalen.

Nood aan mineralen en metalen per energiebron

Meer informatie

Deze studie werd in november 2021 gepubliceerd door de UNECE, oftewel United Nations Economic Commission for Europe. De Europese economische commissie van de Verenigde Naties is een regionale organisatie van de Verenigde Naties, met als doel een duurzame economische groei te bevorderen in haar lidstaten. De UNECE werd in 1947 opgericht en heeft haar hoofdzetel in Genève.

Naast Europese landen en landen uit de voormalige Sovjet-Unie zijn ook de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Israël lid van de UNECE.

Ontdek de volledige studie

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer