Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Nieuw rapport klimaatexperts Verenigde Naties (IPCC): the time is now
News - Nieuw rapport klimaatexperts Verenigde Naties (IPCC): the time is now

Nieuw rapport klimaatexperts Verenigde Naties (IPCC): kernenergie is deel van de oplossing

Het nieuwe rapport van de klimaatexperts van de VN (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) is zeer duidelijk: als we de klimaatverandering en zijn negatieve gevolgen willen voorkomen, hebben we dringend heel drastische maatregelen nodig. Kernenergie vervult daarin een essentiële rol volgens de analyses het IPCC.

Dringende maatregelen nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Sinds de industriële revolutie is de gemiddelde temperatuur op aarde al met méér dan 1 graad Celcius gestegen. Als we onze huidige welvaart willen behouden, en de impact van natuurrampen (overstromingen, extreem weer, een stijging van het zeepeil, …) willen beperken, hebben we zeer snel een radicale ommezwaai nodig.

Hoe dat mogelijk wordt? Een waslijst van maatregelen, met als belangrijkste factor het verminderen van de CO2-uitstoot. Tegen 2050 zou onze CO2-uitstoot (die momenteel nog altijd aan het stijgen is in plaats van af te nemen) radicaal moeten dalen en zelfs helemaal moeten verdwijnen.

Kernenergie is deel van de oplossing in alle scenario’s van het IPCC

Het nieuwe rapport van de VN-klimaatexperts beschrijft 4 mogelijke scenario’s om deze ambitieuze doelstelling mogelijk te maken. Alle vier scenario’s voorzien een radicale afname van fossiele brandstoffen (steenkool, olie, en in mindere mate gas) maar vooral en toename van hernieuwbare energie én kernenergie. Kernenergie is een koolstofarme energiebron, met een even lage CO2-uitstoot als zonne- en windenergie. Afhankelijk van de scenario’s, zullen er tussen nu en 2050 tot 5 keer meer kerncentrales moeten bijkomen, en tot 12 keer meer hernieuwbare energiebronnen.

Gezien de urgentie en de omvang van het probleem, hebben we alle bestaande koolstofarme oplossingen nodig. “De komende jaren worden extreem belangrijk”, aldus de onderzoekers van het IPCC. “De beslissingen die we nu en de volgende jaren maken, zullen een blijvende impact hebben op de volgende generaties”.

Meer info: http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer