Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - SCK•CEN tekent Memorandum of Understanding met Argentinië
News - SCK•CEN tekent Memorandum of Understanding met Argentinië

België en Argentinië versterken hun wetenschappelijke samenwerking

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) stelt al meer dan vijftien jaar zijn expertise ter beschikking van de Argentijnse nucleaire veiligheidsautoriteiten. Tijdens de prinselijke missie in juni ondertekenden de twee landen een Memorandum of Understanding en richtte een Belgisch-Argentijnse werkgroep om verschillende wetenschappelijke assen te concretiseren.

Van links naar rechts: H. Aït Abderrahim, adj-dir-generaal (SCK•CEN), D. Gosselin, voorzitter Raad van Bestuur (SCK•CEN), R.O. Semmoloni, dir-generaal NA-SA

Belgische expertise in nucleaire veiligheid

Op 26 juni heeft het SCK•CEN en de exploitant van de Argentijnse kerncentrales NA-SA een Memorandum of Understanding ondertekend om de technologische samenwerking tussen beide partners te verlengen. In 2002 legden het SCK•CEN en de Argentijnse exploitant NA-SA de eerste steen voor een langdurige samenwerking. “Toen hebben we op verzoek van de Argentijnse nucleaire veiligheidsautoriteit en NA-SA studies uitgevoerd voor de reactor Atucha I. We bestraalden in onze onderzoeksreactor BR2 een reeks monsters om het kuipstaal van het reactorvat te controleren en nauwkeurig te voorspellen of een veilige uitbating langer dan 40 jaar verzekerd kan worden. In de daaropvolgende jaren hebben we verscheidene veiligheids- en haalbaarheidsstudies voor de reactor Atucha II uitgevoerd. Dat leidde deels tot de opstart van de reactor op 3 juni 2014”, verduidelijkt Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN.

Met de ondertekening van dit Memorandum of Understanding blijft het Belgische onderzoekscentrum zijn expertise in veiligheid van de materialen ter beschikking stellen aan de Argentijnse kerncentrales. “Dankzij de belangrijke studies die het SCK•CEN in onze faciliteiten uitvoerde, hebben we de toestemming gekregen om de uitbating van Atucha I te verlengen en hebben we een supervisieprogramma voor het reactorvat van Atucha II geüpdatet. Hierdoor kunnen we een veilige langetermijnoperatie van onze kerncentrales garanderen”, verheugt Rubén Omar Semmoloni zich.

Oprichting van een Belgisch-Argentijnse werkgroep

Op 27 juni brachten het SCK•CEN en AGORIA ongeveer 70 deelnemers van beide landen samen tijdens het seminarie ‘Impact of Nuclear and Aerospace technologies on the society’, dat werd ingeleid door staatssecretaris van Buitenlandse Handel en Speciaal Gezant van het project MYRRHA Pieter De Crem. De onderstaatssecretaris van Kernenergie Julian Gadana en de officiële Belgische delegatie onder begeleiding van Prinses Astrid woonden het slot van het seminarie bij om kennis te maken met de brede waaier aan nucleaire toepassingen in de energie, de medische sector en de ruimtevaart aan bod kwamen. Hoewel er sinds enige tijd talrijke samenwerkingen tussen onderzoekscentra, universiteiten, overheidsorganisaties en de industrie bestonden, hebben de twee landen nieuwe, gemeenschappelijke terreinen gevonden.

“Dankzij deze economische missie hebben diverse Belgische actoren nieuwe samenwerkingsgebieden kunnen identificeren: langetermijnoperatie van bestaande kerncentrales, het nieuwe centrum voor protontherapie, nieuwe kleine reactors van het type SMR, de verwerking van nucleair afval, de medische toepassingen en niet te vergeten: de onmisbare bijdrage aan ruimtevaartonderzoek voor lange ruimtevluchten”, bevestigt Hamid Aït Abderrahim.

Staatssecretaris Pieter De Crem bracht ook een bezoek aan de kleine, modulaire reactor “CAREM25” op de Atucha-site, die momenteel gebouwd wordt. De Argentijnse overheid plant om tegen 2020 een prototype van het unieke design af te ronden alvorens naar de industrialisatiefase over te gaan. Ze is daarom op zoek naar buitenlandse partners van verscheidene nucleaire sectoren. Een expertise waarover België beschikt, voornamelijk dankzij de ontwikkeling van zijn innovatieve onderzoeksinfrastructuur MYRRHA.

Lees meer op de website van het SCK•CEN

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer