News - Klimaatverandering centrale thema dit jaar op Day of the Earth
News - Klimaatverandering centrale thema dit jaar op Day of the Earth

Kernenergie is deel van de oplossing in de strijd tegen de uitstoot van koolstofdioxide en de klimaatverandering

Op zaterdag 22 april is het Day of the Earth. Deze dag wil mensen doen stilstaan bij de manier waarop we onze aarde gebruiken, en welke schade we daarbij aanrichten. Voor de editie van dit jaar vragen de organisatoren specifiek aandacht voor klimaatverandering.

Het klimaat op onze planeet verandert. De gemiddelde temperaturen stijgen, de wereldwijde vraag naar elektriciteit neemt toe en de CO2-uitstoot ligt bijzonder hoog. Heel wat experten (Internationaal Energie Agentschap, International Pandel for Climate Change) pleiten bijgevolg voor een koolstofarme energiemix.

80% minder CO2 tegen 2050

Tegen 2050 moeten we de gemiddelde temperatuurstijging van de aarde tot 2 °C beperken. Anders is de schade aan de planeet onomkeerbaar. Om die ambitieuze doelstelling te halen, moeten we nu beginnen met de CO2-uitstoot te verminderen, in de eerste plaats van de elektriciteitsproductie. Om die doelstelling te halen, moeten we beroep doen op alle beschikbare koolstofarme energiebronnen die we momenteel hebben, inclusief kernenergie.

Kernenergie is deel van de oplossing

Kerncentrales stoten maar even weinig CO2 uit als windmolens en zonnepanelen, ook als je de productie, transport en opslag van uranium meerekent. Daarom is kernenergie deel van de oplossing voor de klimaatdoelstellingen, aldus het International Panel for Climate Change (IPCC). Ook een recente studie van PwC over de toekomstige energiemix van België toonde dit aan. Het behoud van kernenergie, samen met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, is de enige optie voor een vermindering van de CO2-uitstoot die in lijn ligt met de Europese en Belgische doelstellingen. In geval van een kernuitstap zal de totale uitstoot van CO2 (in de elektriciteitsproductie) tot na 2050 vermeerderen in plaats van af te nemen.

Klimaatdoelstellingen onmogelijk zonder kernenergie, aldus experts

Zonder kernenergie wordt het onmogelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, aldus het International Panel for Climate Change (IPCC). Het is geen toeval dat de landen in Europa met het beste milieurapport (en de laagste CO2-uitstoot) allemaal beroep doen op kernenergie (Zweden, Finland, Frankrijk, …). Landen die het zonder kernenergie proberen (Duitsland, Denemarken), scoren allemaal slechter, omdat ze vervuilende gas- en steenkoolcentrales gebruiken ter vervanging van kerncentrales, en als reservecapaciteit voor periodes zonder zon of wind. Wist je dat de CO2-uitstoot van Duitsland (voor de productie van elektriciteit) maar liefst 10 keer hoger is als Frankrijk? Op deze website kan je de CO2-uitstoot in Europa bekijken.

Wil je meer weten over Day of the Earth? Klik hier

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Over het Nucleair Forum

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. Lees meer