Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie in het Verenigd Koninkrijk
Kernenergie in het Verenigd Koninkrijk

Kernenergie in Groot-Brittannië

Het Verenigd Koninkrijk heeft een pioniersrol gespeeld in Europa op het vlak van kernenergie. Vandaag zorgen 15 reactoren voor ongeveer 21 % van de Britse elektriciteitsproductie. Eind 2010 heeft de regering groen licht gegeven voor nieuwe investeringen in CO2-arme energie. Dat resulteerde in de bouw van nieuwe windmolenparken, zonnepanelen en -parken en de bouw van nieuwe kerncentrales door een consortium van privé-ondernemingen. Het VK kiest resoluut voor een slimme mix van CO2-arme energiebronnen, met een belangrijke rol voor kernenergie.

Verenigd Koninkrijk: energiemix in 2015

De Britse energiemix vandaag

Het Verenigd Koninkrijk beschikt over aanzienlijke reserves aan primaire energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Maar nu deze reserves afnemen, wint kernenergie opnieuw aan belang. 

In het Verenigd Koninkrijk werd in 2015 ongeveer de helft van de elektriciteit geproduceerd door conventionele thermische centrales, 21 % door kerncentrales en 26 % door hernieuwbare energiebronnen. 

De nood aan propere energie

Het energiebeleid in het Verenigd Koninkrijk focust de laatste jaren sterk op het verminderen van CO2-uitstoot. In november 2015 bracht de regering daarom deze nieuwe politieke prioriteiten naar voor: de ontmanteling van steenkoolcentrales die geen CO2-opvang doen tegen 2025, het bouwen van nieuwe gascentrales, en een groter vertrouwen in kernenergie en zeewind om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. 

Aldus de Staatssecretaris voor Energie: "Tegenstanders van kernenergie hebben de wetenschap fout geïnterpreteerd. Kernenergie is veilig en betrouwbaar. De uitdaging is, zoals met andere koolstofarme technologieën, om kernenergie te leveren met een lage kost. Groene energie moet goedkope energie worden.”

Een nieuw wettelijk kader

Na de ingebruikstelling van kerncentrale Sizewell B in 1995, werden in het VK geen andere nieuwe centrales meer gebouwd. Maar vanaf 2005 kreeg kernenergie opnieuw wind in de zeilen. Dat kwam door de groeiende bezorgdheid over de beschikbaarheid en veiligheid van steenkool en gas. En over de uitstoot van broeikasgassen. 

Een reeks maatregelen, gericht op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, werden geïntroduceerd in de Climate Change Act 2008, die een wettelijk bindende uitstootreductie van broeikasgassen van 80 % (ten opzichte van 1990) beoogt tegen 2050. In mei 2011 werd een doelstelling van 51 % vermindering van de niveaus van 1990 voor 2022-2027 toegevoegd. De vijfde carbon-begroting in juni 2016 voor 2028-2032 heeft tot doel de CO2-uitstoot van het niveau van 1990 te verlagen met 56 %. Voorlopige cijfers voor 2015 tonen een 38 %-reductie van het niveau van 1990.

Naar aanleiding van de algemene verkiezingen van 2010 kondigde de nieuwe coalitieregering een bodemprijs aan voor de uitstoot van koolstof, en dit werd in april 2013 geïntroduceerd als de Carbon Price Floor-belasting. Het stelt voor de fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit aan een minimale totale tarief voor de CO2-uitstoot te realiseren, rekening houdend met zowel de EU als de binnenlandse maatregelen.

Hernieuwbare energie, kernenergie en CO2-afvang en -opslag

Het VK kiest dus resoluut voor een slimme energiemix. Nieuwe kernenergie, hernieuwbare bronnen en fossiele brandstoffen met CO2-afvangtechnologie zullen samen zorgen voor het halen van de Britse klimaatdoelstellingen. 

Deze energiebronnen hebben alledrie een hoge investeringskost: de regering schat dat er £ 110 miljard investeringsgeld nodig is om een koolstofarme productiecapaciteit te ontwikkelen. Hier moeten dus investeerders gevonden worden. Verschillende ondernemingen hebben het plan opgevat om nieuwe kerncentrales te bouwen. Daarbij is er grote internationale belangstelling: vooral door het Franse EDF, het Russische Also Rosatom en verschillende Chinese ondernemingen. In september 2016 ondertekende de Britse regering een contract met het Franse EDF en het Chinese CGN voor de bouw van twee EPR-reactoren in Hinkley Point C.

In maart 2014 kondigde de regering het ontwerp van een capaciteitsmarkt aan om de bevoorrading te verzekeren vanaf 2018. Dit gebeurt door het aanmoedigen van investeren in betrouwbare productiecapaciteit. Het VK is het eerste Europese land dat een reservecapaciteitsmarkt aanlegt om voorraden te verzekeren wanneer hernieuwbare bronnen daar sporadisch niet in slagen. Dit baanbrekend concept gaat internationaal wellicht een grote rol spelen. 


Naar een koolstof-arme toekomst

Het valt af te wachten hoe de toekomst verder evolueert. Het staat vast dat het Verenigd Koninkrijk heel vooruitziend is en de koolstofarme toekomst van het land zeker wil verzekeren. Daarom focust het op het inzetten van alle koolstofarme energiebronnen, zonder dat het een onderscheid maakt tussen nucleaire en hernieuwbare energie

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer