Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Paks II : Europese Commissie spreekt zich uit
News - Paks II : Europese Commissie spreekt zich uit

Hongarije: Paks II: sterk positief signaal voor toekomstige investeringen in kernenergie in Europa

De Europese Commissie keurde het financieringsplan goed voor de bouw van twee kernreactoren in Hongarije, op de site van Paks II. 

Deze beslissing van de Europese Commissie valt op een goed moment, en herinnert aan één van de objectieven van het EURATOM-verdrag, dat 60 jaar geleden in Rome werd ondertekend. Dat verdrag was bedoeld om de investeringen in kernenergie te vergemakkelijken en daarom een staatssteun te voorzien die volledige conform is met de Europese regelgeving.

De Europese Commissie heeft onlangs bevestigd dat het Paks II-project conform is met de Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten. Omdat de Europese Commissie vandaag het financieringsplan goedkeurt, kan Hongarije met de bouw van de centrale beginnen. "Na de eerdere goedkeuring door de Europese Commissie voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Hinkley Point C in het Verenigd Koninkrijk, is de recente beslissing in het Paks II-dossier goed nieuws voor de industrie als geheel. Het stuurt een positieve boodschap uit voor toekomstige investeringen in kernenergie in Europa", aldus Jean-Pol Poncelet, directeur-generaal van FORATOM.

Kernenergie draagt bij aan de bevoorradingszekerheid. Zoals vermeld in het informatieblad over Hongarije (gepubliceerd door de Europese Commissie in november 2015 met het verslag over de stand van zaken over energie in de Europese Unie) is Hongarije meer afhankelijk van de invoer van energie dan het gemiddelde van de 28 lidstaten. De afhankelijkheid van olie-import in Hongarije is in lijn met het Europese gemiddelde. Import van gas is wel hoger dan het EU-gemiddelde, maar lager dan in 2005. Dankzij kernenergie zal Hongarije minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Bovendien zal Hongarije volgens de voorspellingen tegen 2030 aankijken tegen een tekort van 50% voor haar elektriciteitsvoorziening.
De 129 Europese kerncentrales (in 14 van de 28 lidstaten) hebben een capaciteit van 85 à 90 procent, leveren 27% van de elektriciteitsproductie in de EU, en bijna de helft van alle koolstofarme elektriciteit van de Europese Unie. In termen van uitstoot van broeikasgassen, scoort kernenergie even goed als onshore wind. Kerncentrales zorgen voor een stabiele baseload elektriciteit voor meer dan 60 jaar. Daarom kan kernenergie een grote bijdrage leveren aan het bereiken van de EU-doelstelling om 80 tot 95% van de economie koolstofarm te maken tegen 2050.

Bron: Foratom
Meer info: website Foratom

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer