Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Wereldwaterdag en kerntechnologie: wat is het verband?
News - Wereldwaterdag en kerntechnologie: wat is het verband?

Het nut van nucleaire technologie in de strijd tegen de waterproblematiek

Kerntechnologie speelt een zeer belangrijke rol in verschillende oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek. Water is essentieel, zowel voor onze gezondheid, in het huishouden, als in de landbouw. Ontdek hier het belang van kerntechnologie in de waterproblematiek naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart.

Er zijn meer dan 600 miljoen mensen in de wereld die geen rechtstreekse toegang hebben tot drinkbaar water. En de verwachte wereldwijde bevolkingstoename en klimaatverandering heeft een negatieve invloed op deze trend. Experts verwachten dat tegen 2025 één op vier mensen geen gegarandeerde toegang zal hebben tot drinkbaar water.

Gelukkig bestaan er oplossingen, en enkele van de belangrijkste innovaties en oplossingen zijn afkomstig uit de nucleaire sector. Kerntechnologie wordt bijvoorbeeld ingezet voor het ontzilten en drinkbaar maken van water. Maar het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de landbouw, om bodemerosie en droogtes tegen te gaan. Een overzicht en een woordje uitleg.

Ontzilten van drinkwater

Er bestaan technieken om brak of zout water drinkbaar te maken. Het nadeel is dat deze technologieën erg energie-intensief zijn. Op dit moment gebeurt de ontzilting van water nog het vaakst met fossiele aandrijving (diesel- of steenkoolmotoren), en die hebben een negatieve impact op de CO2-uitstoot. Voor het ontzilten van water moet het onzuivere water onder grote druk door een zuiveringsfilter gestuwd worden. Dit proces is erg arbeidsintensief, en dus is de keuze van de energiebron van belangrijk. Nucleaire technologie is een interessant alternatief voor fossiele energiebronnen, dat op dit moment al her en der wordt gebruikt. Maar het potentieel is nog veel groter.

Deze 4 minuten durende video (in het Engels) legt goed uit welke verschillende filterprocessen nodig zijn om onzuiver water opnieuw drinkbaar te maken. Eén kerncentrale levert voldoende kracht om een stad van 1 miljoen inwoners van drinkbaar water te voorzien. Per dag komt dat neer op 170.000 liter water dat opnieuw drinkbaar wordt gemaakt.

Verbeteren van landbouwoogsten

De wereldpopulatie zal nog enkele decennia blijven toenemen. Om alle monden te kunnen voeden, zullen landbouwactiviteiten tegen 2050 de helft meer drinkbaar water vereisen dan nu. En drinkbaar water wordt schaarser, onder andere door een inefficiënt gebruik ervan en door de klimaatverandering.

Dankzij kerntechnologie kan het gebruik van water voor landbouw beter worden ingezet. Door aan drinkwater een onschadelijk radioactief stofje toe te voegen (een radio-isotoop), is het mogelijk om met heel specifieke meetapparatuur de exacte locatie en de bewegingen van water op te sporen en in kaart te brengen. Op die manier laat kerntechnolgie onder andere toe om na te gaan hoeveel water een plant/landbouwgewas opneemt, en hoeveel water er verloren gaat door verdamping. Zo kan men bepalen wat de optimale hoeveelheid en dosering water is die een plant nodig heeft.

Lees meer op de website van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA).

Tegengaan van bodemerosie

Het injecteren van een radioactieve stof (zoals hierboven beschreven) gebeurt niet alleen in water, maar kan ook rechtstreeks in de grond gebeuren. Door zandkorrels radioactief te maken (tracers), kan je met bepaalde meetappartauur nagaan hoe deze zandkorrels zich doorheen de tijd verspreiden in het landschap. Op die manier kunnen ondergrondse waterstromen in kaart gebracht worden, of kan nagegaan worden op welke manier, of in welke richting, de bodem erodeert. Ook dat laat toe om landbouwprocessen te optimaliseren, en de effecten van erosie (door klimaatverandering) tegen te gaan.

Ditzelfde proces wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door baggeraars (zoals Jan De Nul), om de erosie van stranden in België en overal ter wereld in kaart te brengen en tegen te gaan.

Kerntechnologie is een veelzijdige technologie, die in tal van domeinen wordt gebruikt. Ook voor het oplossen van de waterproblematiek is nucleaire technologie essentieel.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer