Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische expertise voor bouw van Nederlandse kerncentrales
Belgische expertise voor bouw van Nederlandse kerncentrales

Het Belgische Tractebel wil meewerken aan de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland

Het Belgische ingenieursbedrijf Tractebel en het Nederlandse NRG|PALLAS hebben, in het kader van een Belgisch-Nederlandse nucleaire top, een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend voor de realisatie van nieuwe kerncentrales in Nederland. Samen vormen ze een ideaal team om engineeringdiensten te verlenen voor het nucleaire nieuwbouwprogramma in Nederland. De Nederlandse regering heeft namelijk het ambitieuze plan om twee grote kerncentrales in Borssele te bouwen, die in 2035 operationeel moeten zijn. De bundeling van de expertise op het gebied van nucleaire engineering van Tractebel met de vaardigheden en uitgebreide lokale marktkennis van NRG|PALLAS zijn hiervoor essentieel.

"Het bundelen van de krachten met twee grote nucleaire spelers geeft ons bedrijf de mogelijkheid om verder bij te dragen aan nucleaire nieuwbouwinitiatieven in Nederland.”

Denis Dumont, Chief Officer Global Nuclear bij Tractebel

Belgisch-Nederlandse samenwerking

Het Nederlandse NRG|Pallas, wereldwijd koploper in het uitvoeren van nucleair-technologisch onderzoek op diverse terreinen, met competenties in consultancy en projectmanagement, en het Belgische Tractebel, het ingenieursbedrijf dat wereldwijd actief is, met meer dan 60 jaar nucleaire expertise en een uitstekende staat van dienst op het gebied van nucleaire engineering, bundelen de krachten om de nucleaire nieuwbouw in Nederland te ondersteunen. Samen beschikken ze over alle expertise om het ambitieuze plan van de Nederlandse regering te helpen verwezenlijken: twee nieuwe grote kerncentrales in Borssele, die tegen 2035 operationeel zouden zijn.

Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en internationale spelers hun eerste voorbereidingen treffen voor deze inspanning, is er behoefte aan brede, diepe en lokale nucleaire expertise om de Nederlandse ambities te doen slagen.

"Het bundelen van de krachten met twee grote nucleaire spelers geeft ons bedrijf de mogelijkheid om verder bij te dragen aan nucleaire nieuwbouwinitiatieven in Nederland”, aldus Denis Dumont, Chief Officer Global Nuclear bij Tractebel. “Wij zijn ervan overtuigd dat de bundeling van onze multidisciplinaire expertise met de vaardigheden en uitgebreide lokale marktkennis van NRG|PALLAS essentieel is voor een succesvolle oplevering van nieuwe nucleaire projecten in Nederland.”

De intentieverklaring (‘memorandum of understanding’) werd ondertekend op de Ambassade van België in Den Haag, voorafgaand van de Belgisch-Nederlandse nucleaire top.

Tractebel, gevestigde waarde binnen nucleaire sector

Tractebel heeft meer dan 60 jaar ervaring in nucleaire engineering en treedt in Nederland al op als Owner's Engineer voor de PALLAS-onderzoeksreactor. Het heeft ook bijgedragen aan de bouw van kerncentrales over de hele wereld, onder meer in België, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië.

NRG|PALLAS was afgelopen decennia betrokken bij alle nucleaire vergunningstrajecten in Nederland. Het bedrijf is actief als internationale serviceprovider en heeft praktische ervaring met de ontwikkeling van de PALLAS-reactor in Nederland.

Beide ondernemingen beschikken over kennis en expertise om de specificatie, het ontwerp, de vergunningverlening, de exploitatie, de verlenging van de levensduur en de ontmanteling van nucleaire installaties te ondersteunen. Samen vormen ze het ideale team om de Nederlandse ambities te doen slagen.

Nederland gaat volop voor kernenergie

Onze noorderburen willen in Borssele (Zeeland) twee nieuwe kernreactoren bouwen, met een vermogen tot 1600 megawatt per reactor. Ze onderzoeken verder ook de mogelijkheden rond Small Modular Reactors (SMR). Daarnaast komt er een bijkomende levensduurverlenging van de bestaande kerncentrale, die ook in Borssele staat en al vergund is voor 60 jaar. Op die manier wil Nederland zijn energievoorziening de volgende decennia garanderen, minder afhankelijk worden van andere landen van stroomproductie en vooral: de klimaatdoelstellingen halen. Kernenergie is een betrouwbare bron van koolstofarme elektriciteit, die kan helpen om de klimaatdoelstellingen te halen.

In Nederland is er, net als in België, een breed maatschappelijk draagvlak voor kernenergie. En dat zowel voor bestaande als nieuwe infrastructuur. De oorlog in Oekraïne, en de prijsstijgingen van gas en steenkool die erop volgden, vergrootten het draagvlak voor kernenergie nog verder.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer