Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Vragen van het Nucleair Forum aan de toekomstige decision makers
Vragen van het Nucleair Forum aan de toekomstige decision makers

Het behoud en de ontwikkeling van de volledige nucleaire technologie, industrie en wetenschap

In aanloop naar de federale verkiezingen van 2019 publiceerde het Nucleair Forum een memorandum met daarin onze vragen aan de politieke beslissingsnemers. Het volledige memorandum vindt u hier. Met de verkiezingen exact 1 jaar achter ons brengen we onze 5 vragen graag nog even in herinnering.

1. HET BEHOUD EN DE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE NUCLEAIRE TECHNOLOGIE, INDUSTRIE EN WETENSCHAP

De Belgische nucleaire expertise is een realiteit. Sinds de bouw van de eerste Belgische onderzoeksreactor tot de Nobelprijs Natuurkunde voor de ontdekking van Boson-Higgs door onze landgenoot François Englert, heeft ons land steeds een internationale pioniersrol gespeeld in dit domein. Dankzij de expertise van België in de vele diverse toepassingen van nucleaire technologie, heeft ons land een internationale reputatie, bekendheid en knowhow opgebouwd die door vele andere landen erkend (en benijd) wordt. We mogen deze leiderspositie niet uit handen geven. België moet dit expertisedomein behouden en verder versterken. De 20.000 mensen die in de nucleaire sector werken, zijn het levende bewijs van de Belgische nucleaire knowhow. De Belgische nucleaire sector is een motor van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, knowhow, werkgelegenheid, en essentieel voor elektriciteit, gezondheid, industrie en wetenschap. Deze competenties moet behouden blijven en verder ontwikkeld worden.

2. EEN BLIJVEND GEBRUIK VAN KERNENERGIE VOOR HET OPWEKKEN VAN ELEKTRICITEIT

Belgische kerncentrales leveren op dit moment 50 tot 60% van alle elektriciteit die in België wordt opgewekt. De kernreactoren in Doel en Tihange leveren samen het hele jaar door, dag en nacht, betrouwbare en betaalbare elektriciteit, en dat al 40 jaar lang. In alle veiligheid. In combinatie met hernieuwbare energie garandeert kernenergie dat de Belgische elektriciteitsmix op dit moment al voor 70% koolstofarm is. Deze voordelen mogen we niet verloren laten gaan. Tal van studies tonen aan dat de Belgische kernuitstap in 2025 een negatieve impact zal hebben op de bevoorradingszekerheid, de elektriciteitsprijs en de CO2-uitstoot van ons land. Kernenergie kan deel uitmaken van de energietransitie, meer zelfs, kernenergie maakt deze energietransitie mogelijk. We vragen een level playing field en technologieneutraal niet-ideologisch debat, waarin alle opties op tafel liggen en de beste keuze wordt gemaakt op basis van objectieve en neutrale informatie. Er moet zeer dringend duidelijkheid komen over een eventuele behoud van de centrales na 2025. Indien bepaalde keuzes niet snel gemaakt worden, is het te laat.

3. EEN DUURZAME EN DEFINITIEVE OPLOSSING VOOR HET BEHEER VAN HET LANGLEVEND HOOGRADIOACTIEF AFVAL

Hoogactief en/of langlevend afval moet gedurende honderdduizenden jaren afgeschermd worden van mens en leefmilieu. NIRAS stelt voor om het afval diep onder de grond te bergen, in een vaste kleilaag die al miljoenen jaren stabiel is. Dat beleidsvoorstel is gebaseerd op internationale aanbevelingen. Het NIRAS en haar voogdijminister hebben deze optie voorgelegd aan de Belgische overheid. Ook het FANC beaamt dat ondergrondse berging een veilige optie is. Om die oplossing te kunnen uitvoeren, is een omzichtig en stapsgewijs besluitvormingsproces noodzakelijk. We vragen aan de overheid een engagement voor een definitieve oplossing en beleidsbeslissing voor de langetermijnberging van langlevend hoogradioactief afval. Op basis van de aanbevelingen van de experts, vraagt de sector aan de overheid om te kiezen voor de optie van geologische berging, en deze voorkeur te verankeren in een wettelijk bindend engagement.

4. HET BEHOUD EN DE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE NUCLEAIRE INNOVATIE EN R&D

Nucleaire wetenschap, technologie en (fundamenteel en toegepast) onderzoek brengt tastbare en concrete oplossingen aan voor de uitdagingen van de wereld morgen. België onderscheidt zich internationaal met zijn diverse en verregaande nucleaire knowhow. Deze kennis vormt het alfa en omega van de Belgische nucleaire knowhow. Dit mag niet verloren gaan, en deze competenties moeten verder ontwikkeld worden. De Belgische nucleaire knowhow moet erkend worden, structureel behouden blijven en verdergezet worden. Bij een sluiting van de kerncentrales wordt de zichtbaarheid, internationale reputatie en verdere ontwikkeling van de Belgische nucleaire knowhow bedreigd. Bij een kernuitstap zal de Belgische nucleaire expertise verdwijnen, en met dit verlies van kennis zal België ook zijn onafhankelijkheid verliezen inzake nucleaire knowhow. We moeten deze troeven (vandaag de dag een realiteit) bewaren en verder ontwikkelen.

5. DE REALISATIE EN BLIJVENDE ONDERSTEUNING VAN DE MYRRHA ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

België heeft de voorbije decennia steeds gebruik kunnen maken van een polyvalente onderzoeksinfrastructuur om zijn nucleaire competenties en knowhow verder aan te scherpen, en zijn internationale leidinggevende positie te behouden. Het zou onverantwoord zijn dat België, na de ontmanteling van de BR2, niet langer zou beschikken over een state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur om het wetenschappelijk onderzoek, en de medische en industriële toepassingen, verder te zetten. De Europese Commissie steunt MYRRHA al sinds het begin van het project. MYRRHA wordt door Europa bestempeld als een prioritair internationaal project met grote maatschappelijke relevantie en een toonaangevende rol in het uitbouwen van een dynamische kenniseconomie. In 2010 werd MYRRHA hoog op de lijst geplaatst van grote onderzoeksinfrastructuren voor energie door the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Ook de Belgische regering erkent het belang van MYRRHA in zijn laatste regeringsakkoord. De volgende Belgische regering moet MYRRHA blijvend ondersteunen, concrete middelen vrijmaken en MYRRHA uitbouwen als één van Europa’s belangrijkste nucleaire onderzoeksinfrastructuren, en een hoeksteen in de Belgische nucleaire competenties en knowhow.


Meer info: www.nucleairforum.be/memorandum

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer