News - Fukushima: wat is de actuele stand van zaken?
News - Fukushima: wat is de actuele stand van zaken?

Fukushima: wat is de actuele stand van zaken? En wat was de impact op de Belgische kerncentrales?

Bijna zes jaar later komt Fukushima nog steeds regelmatig ter sprake in de actualiteit. Wat is de link met de veiligheid van onze Belgische centrales?

Naar aanleiding van de ramp in Fukushima werden de stresstests georganiseerd door de Europese Commissie voor alle Europese nucleaire installaties. Deze tests toonden aan dat de Belgische installaties tot de meest bestendige van Europa behoren en voldoende robuust zijn om extreme situaties het hoofd te bieden. In de Belgische kerncentrales worden meerdere veiligheidsniveaus en strikte procedures gehanteerd. Bovendien worden de centrales omhuld door een dubbele mantel. De nucleaire industrie is een van de meest gecontroleerde sectoren ter wereld.

Waarom is een ongeval zoals Fukushima in België zeer onwaarschijnlijk?

Fundamentele verschillen zorgen ervoor dat de kans op een ramp zoals in Fukushima bij ons voorkomt, zeer onwaarschijnlijk is:

  • België ligt niet in een seismisch actief gebied;
  • Het type kernreactoren in de Belgische centrales verschilt van de reactoren in Fukushima (Belgische kerncentrales worden omhuld door niet één, maar twee beschermingsmantels);
  • Ons land wordt gekenmerkt door een strenge cultuur inzake veiligheid en beveiliging. 

De Europese stress tests hebben aangetoond dat de Belgische installaties tot de meest bestendige van Europa behoren. Ze zijn het bewijs van de ver doorgedreven Belgische nucleaire veiligheidscultuur. Veiligheid is de absolute prioriteit voor de Belgische nucleaire sector. De kerncentrales, de onderzoeksreactoren, de laboratoria voor nucleaire geneeskunde, en alle nucleaire installaties in het algemeen maken deel uit van de veiligste en meest gecontroleerde industriële installaties.

Wat is de situatie vandaag de dag in Fukushima?

De omgeving in en rond de centrale van Fukushima is geen verlaten niemandsland. Integendeel, dag in dag uit zijn laboranten, ingenieurs, onderzoekers en arbeiders op het terrein druk bezig de ontmanteling van de getroffen reactoren voor te bereiden, de besmette grond af te graven, puin te ruimen van de tsunami en de terugkeer van bewoners voor te bereiden. We geven een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Op deze pagina, met feiten en cijfers afkomstig van WHO en IAEA, vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Berichten over hoge stralingen in de reactorkern

Onlangs kwam er verontrustend nieuws over de hoge stralingswaarden die in de reactor van de centrale van Fukushima werden gemeten. De recente media-aandacht volgde op een persbericht van TEPCO, uitbater van de kerncentrale en verantwoordelijk voor de clean-up.

De gemeten straling is inderdaad de hoogste die tot nu toe werd vastgesteld, maar dat betekent niet dat de straling binnenin en rondom de centrale stijgt, of dat de straling nu hoger is dan bij de kernramp (zoals sommige artikels en rapporten beweren). Integendeel, de hoger gemeten waarden zijn het resultaat van een nieuwe testmethode die TEPCO heeft ontwikkeld, met de hulp van een nieuwe robot die het mogelijk maakt om tot in het hart van de getroffen reactor binnen te dringen. Op die manier kan men een beter zicht krijgen over de precieze locatie van de reactorkern, om de ontmanteling van de reactor voor te bereiden. 

De nieuwe stralingswaarden hebben geen enkele negatieve impact op de omgeving en vormt geen enkel gevaar voor natuur of mens. De omgevingsstraling rond de getroffen blijft verder dalen, en is niet plots op verontrustende wijze toegenomen (in tegenstelling tot bepaalde alarmerende berichten.

Bewoners mogen terugkeren

Anno 2017, zes jaar na de kernramp, krijgt de bevolking van Iitate van de overheid groen licht om naar hun huizen terug te keren. Iitate is een dorp op ongeveer 35 kilometer van Fukushima. Na een intensieve sanering van de bodem is de straling voldoende laag om opnieuw permanente bewoning toe te laten. Toch noemt een recent rapport ("No Return to Normal") de terugkeer onverantwoord en zou de straling er nog hoger liggen dan officieel wordt gecommuniceerd.

Dat wordt echter ten stelligste tegengesproken door experten. De blootstelling aan straling van mensen die terugkeren naar hun getroffen dorp, zal niet hoger zijn dan de gemiddelde blootstelling in Japan. Die bedraagt meer dan twee millisievert per jaar, vergelijkbaar met de blootstelling in België.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer