Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Alweer een innovatie uit de wereld van nucleaire geneeskunde
Alweer een innovatie uit de wereld van nucleaire geneeskunde

Flashtherapie, de grote belofte in de strijd tegen kanker

Het onderzoekscentrum voor deeltjesfysica CERN gaat samenwerken met een universitair ziekenhuis om een innovatieve therapie tegen kanker in de praktijk om te zetten. Flashtherapie is een krachtige vorm van radiotherapie, waarbij kankertumoren erg gericht worden behandeld. Flashtherapie is de grote belofte, en staat op de rand van de grote doorbraak. Dat een onderzoekscentrum voor (theoretische) deeltjesfysica en nucleair onderzoek zijn expertise en knowhow nu ter beschikking stelt voor een heel concrete toepassing in nucleaire geneeskunde, is veelzeggend voor de torenhoge verwachtingen en beloftevolle mogelijkheden van flashtherapie.

Flashtherapie, de next big thing in de behandeling van kanker?

Bij radiotherapie, de klassieke behandeling van kanker, worden tumorcellen gedurende enkele minuten bestraald. Het nadeel van radiotherapie is dat ze nevenschade aanricht aan omliggend gezond weefsel (want de bestraling is niet heel precies gericht, waardoor je omliggend gezond weefsel mee bestraalt). Bovendien blijft ongeveer één op de drie vormen van kanker resistent voor radiotherapie.

Flashtherapie is een ultrasnelle en potentieel revolutionaire vorm van radiotherapie, waarbij je erg kort (in een fractie van een seconde) heel gericht en lokaal een hoge stralingsdosis toedient. De impact van flashtherapie zou minstens even doeltreffend, mogelijk doeltreffender zijn dan bij conventionele radiotherapie. Flashtherapie zou gezonde cellen meer sparen dan conventionele radiotherapie (omdat er veel nauwkeuriger en preciezer op de tumorcellen kan ‘gemikt’ worden). Bovendien zouden één of twee sessies volstaan, waardoor méér patiënten op minder tijd kunnen behandeld worden, en waardoor het kostenplaatje ook fors terugvalt. De term (flashtherapie) verwijst naar de snelheid - een flash – waarmee deze therapievorm zich onderscheidt van conventionele radiotherapie: sneller, krachtiger en doeltreffender.

Een samenwerking tussen fundamenteel en toegepast nucleair onderzoek

Flashtherapie is een relatief nieuwe therapie, die op de rand van de grote doorbraak staat, en mogelijk echt een revolutie kan teweegbrengen in de behandeling van kanker. Het onderzoek (ook naar mogelijke nevenwerkingen) is nog volop bezig, feit is dat steeds meer bedrijven en universiteiten het potentieel inzien van flashtherapie en mee op de kar springen.

De recente aankondiging van het CERN, op 25 november, is daarvan een bewijs. Het CERN in Zwitserland (afkorting voor Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) is wereldwijd het grootste en bekendste onderzoekscentrum voor kerntechnologie. In het CERN werken duizenden onderzoekers van over de hele wereld samen om onderzoek te doen naar de samenstelling van het heelal, de fundamentele bouwstenen van het heelal, hoe het heelal kon ontstaan en wat er precies gebeurde vlak na de oerknal. Het CERN is allicht de belangrijkste kennishub wereldwijd voor kerntechnologie. Terwijl de hoofdtaak van CERN ligt op fundamenteel en theoretisch onderzoek, proberen ze waar mogelijk steeds op zoek te gaan naar andere toepassingen en innovaties. Zo lag CERN mee aan de ontwikkeling van de GPS en ook van het internet, om maar enkele voorbeelden te noemen.

En nu gaat CERN zijn expertise dus ten dienste stellen van de nucleaire geneeskunde, voor de ontwikkeling van flashtherapie. Daarvoor zal het samenwerken met het Universitair Ziekenhuis CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), momenteel al een autoriteit inzake flashtherapie, en met het Franse bedrijf Theryq, dat toestellen voor flashtherapie ontwikkelt.

Tumoren tot 20 centimeter diep, een wereldprimeur

Door het combineren van de expertise van deze 3 spelers, zullen wetenschappers een machine kunnen bouwen die tumorcellen kan behandelen met flashtherapie tot op een diepte van 20 centimeter in het lichaam. Een primeur, want de huidige toepassingen van flashtherapie kunnen maximaal tot 3 à 5 centimeter in het lichaam doordringen.

Het toestel zal bestaan uit een compacte lineaire versneller (gebaseerd op CERN-technologie), en zal gebruik maken van elektronenbundels met zeer hoge energie (van 100 tot 200 MeV), waardoor alle soorten kanker tot een diepte van 20 cm kunnen worden behandeld. Door zijn compactheid kan het in een ziekenhuisomgeving worden gebruikt. Verwacht wordt dat het apparaat binnen twee jaar operationeel zal zijn en dat de eerste klinische proeven in 2025 zullen plaatsvinden.

In deze video kan je ontdekken hoe flashtherapie precies werkt en wat deze innovatie nu precies betekent voor de patiënt.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op deze pagina van het CERN.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer