Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie en de EU-taxonomy
Kernenergie en de EU-taxonomy

EU-Commissaris voor Energie pleit voor méér investeringen in kernenergie

Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie, bevestigde tijdens haar openingsspeech van de World Nuclear Exhibition in Parijs dat kernenergie aan een forse comeback bezig is. Tegelijk pleitte ze ervoor om de investeringen in kerncentrales te verhogen. Kernenergie levert op dit ogenblik 25% van alle elektriciteit in de Europese Unie, en de helft van alle koolstofarme elektriciteit.

Nucleaire renaissance: 3 opportuniteiten en uitdagingen

“De tone of voice over kernenergie in Europa is aan het veranderen", aldus Commissaris Simson. “Dit is in de eerste plaats te wijten aan de huidige klimaatcrisis, die aantoont dat we naast hernieuwbare energie ook nog nood hebben aan een andere koolstofarme baseload elektriciteitsbron; en in de tweede plaats aan de technologische ontwikkelingen die aan de gang zijn, met name kleine modulaire reactoren (SMR), legde zij uit.

"Het derde domein waar we een versnelling hoger moeten schakelen, is dat van de investeringen in kernenergie”, aldus nog Simson. Vandaag de dag is de gemiddelde leeftijd van kerncentrales in de EU ouder dan 30 jaar. En zonder onmiddellijke investeringen zouden ongeveer 90% van de bestaande reactoren worden stilgelegd rond 2030. Dat is net het moment waarop kernenergie het hardst nodig zal zijn", waarschuwde ze.

Kadri Simson, Europees Commissaris voor Energie

400 miljard investeringen in new build

"Om de operationele levensduur van kerncentrales op een veilige manier te kunnen verlengen, zijn investeringen nodig ten bedrage van 45 à 50 miljard euro. Op dit moment plannen meer dan tien lidstaten van de EU bovendien om ongeveer 400 miljard euro te investeringen in nieuwe kerncentrales, die tussen nu en 2050 operationeel zullen worden. Dit om ervoor te zorgen dat de huidige nucleaire capaciteit in Europa ook in de toekomst gegarandeerd is. Financieringskosten zullen een sleutelrol spelen om kernenergie concurrentieel te maken.”

Daarmee verwees Simson naar de taxonomie van groene financiering van de EU. Het voorstel van de Commissie in het kader van de taxonomie zal in de komende weken klaar zijn. En daarin zal worden verduidelijkt of de opwekking van kernenergie, de verwijdering van afval of de levering van splijtstof al dan niet kunnen worden geclassificeerd als duurzame activiteiten voor investeerders.

Kernenergie = de belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit

"Er is een groeiend besef dat hernieuwbare energie alleen niet volstaat, en dat er nood is aan een andere baseload elektriciteitsproductie. En om die reden komt kernenergie opnieuw in the picture", aldus nog Kadri Simson.

"Kernenergie is op dit moment de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit. Kernenergie levert de basislast die nodig is voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. En kernenergie helpt ons ook om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, die we moeten importeren. Op die manier draagt kernenergie bij tot energiestabiliteit en -zekerheid”.

Bron artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer