Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Eerste vergadering van de Duits-Belgische nucleaire commissie

Op 7 en 8 juni vond de eerste Duits-Belgische nucleaire commissie plaats. Een dergelijk overleg tussen experten van de Duitse en Belgische nucleaire regulator is een centraal gegeven in het Duits-Belgisch nucleaire verdrag, ondertekend door de Duitse minister van Leefmilieu Barbara Hendricks en de Belgische vice-premier Jan Jambon eind 2016. Deze commissie wil regelmatig overleggen met als doel het vertrouwen op te bouwen en elkaar over respectievelijke vragen in verband met nucleaire veiligheid te informeren.

Aan dit tweedaags overleg namen van Duitse kant experts deel van het federale Bundesministerie en vertegenwoordigers van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz. Van Belgische kant namen verschillende vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle deel. In deze eerste sessie werd het kader voor de verdere samenwerking vastgelegd, net als voor communicatie-uitwisseling, waarmee meteen ook het fundament voor de samenwerking van de nucleaire commissie werd gecreëerd.

De commissie bekijkt vragen over de nucleaire veiligheid en over Tihange 2 en Doel 3. De Duitse delegatie bracht hierbij opnieuw de bezorgdheden van de Duitse bevolking in herinnering en de vraag van Duitse minister Barbara Hendricks aan minister Jambon om de exploitatie van deze reactoren stop te zetten.

Op korte termijn wordt opnieuw een ontmoeting tussen de Belgische en Duitse veiligheidsexperts voorzien, om zo nog openstaande vragen, o.a. over de vaststellingen in verband met de waterstofvlokken bij de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3 te bespreken. Begin volgend jaar wordt dan een workshop met als thema ‘ontmanteling' georganiseerd.

In december 2016 ondertekenden de Belgische en Duitse regeringen het Duits-Belgische nucleaire verdrag. Daarmee kreeg deze bilaterale samenwerking een nieuw, en van rechtswege bindend, karakter. Aanleiding hiertoe was de heropstart van de Belgische reactoren Tihange 2 en Doel 3 eind 2015. Dit leidde - vooral in de Duitse grensregio's - tot een bezorgdheid bij de bevolking. Het mandaat van de Duits-Belgische nucleaire commissie omvat dan ook het beantwoorden van deze bezorgdheid over de nucleaire veiligheid, bescherming tegen de gevolgen van ioniserende straling en het opvolgen en beheren van nucleaire brandstof en afval.

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer