Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

De Belgische nucleaire industrie tijdens de coronacrisis
De Belgische nucleaire industrie tijdens de coronacrisis

De nucleaire bedrijven in ons land, erkend als kritische sector, organiseren zich

De nucleaire sector zet momenteel alles op alles om de coronacrisis te lijf te gaan en te helpen waar het kan. De volledige nucleaire sector is opgenomen in de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten. Niet alleen voor de productie van elektriciteit en het garanderen van stroombevoorrading, maar ook bijvoorbeeld voor de productie van medische isotopen. De Belgische nucleaire bedrijven garanderen de continuïteit van hun activiteiten en leveren extra inspanningen tegen het coronavirus. Een kort overzicht.

Wie doet wat in deze coronacrisis? We geven een overzicht van de inspanningen die enkele van onze leden leveren in de strijd tegen het coronavirus.

SCK CEN staat zijn qPCR machine af aan de Belgische taskforce COVID-19, om zo te helpen het aantal coronatests te verhogen van 2.000 naar 10.000 per dag.

SCK CEN

Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (kortweg SCK CEN) is een onderzoeksinstelling waar meer dan 800 onderzoekers, wetenschappers en technici dag in dag uit onderzoek doen naar tal van toepassingen van nucleaire technologie: in ruimtevaart, in fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, in geneeskunde en tientallen andere toepassingen.

Wist je dat het SCK CEN instaat voor de productie van medische isotopen? Deze kortlevende radioactieve stoffen zijn essentieel voor de diagnose en behandeling van tal van ziektes, waaronder ook kanker. Elk jaar zijn er wereldwijd zo’n 30 miljoen interventies met medische istopen. Een kwart van het meest courant gebruikte isotoop, molybdeem-99, wordt geproduceerd in België. En omdat ook in coronatijden kankerpatiënten te allen tijde een correcte diagnose en behandeling moeten krijgen, doet het SCK CEN wat het moet om de productie van deze medische isotopen te kunnen garanderen.

Die gegarandeerde productie is enkel mogelijk dankzij gemotiveerde mensen die ook in crisistijd het beste van zichzelf blijven geven. Naast de ‘gebruikelijke’ coronamaatregelen (home office, verscherpte hygiëne en poetsbeurten, het sluiten van niet-essentiële faciliteiten) heeft het SCK CEN enkele opmerkelijke extra initiatieven genomen:

  • Het SCK CEN beschikt over een qPCR-machine, die op 30 maart 2020 werd overgedragen aan de taskforce. Zo helpt het SCK CEN - samen met andere spelers uit de sector - om het aantal coronatests in België te verhogen van 2.000 naar 10.000 per dag.
  • Werknemers van SCK CEN maken zelf mondmaskers voor het eigen personeel, om zo het nijpende tekort aan maskers in de gezondheidssector niet extra te belasten. SCK CEN produceerde zelf ook ontsmettende handgel voor het personeel.

ENGIE

ENGIE stelt alles in het werk om in deze periode de elektriciteitsbevoorrading te blijven garanderen. Door in eigen land elektriciteit te produceren, verminderen we onze afhankelijkheid van andere landen. De Belgische reactoren leveren samen minstens de helft van alle elektriciteit (die bovendien koolstofarm is), en dragen op die manier bij aan de bevoorradingszekerheid en energie-onafhankelijkheid van ons land.

De teams in de kerncentrales blijven zich mobiliseren op de sites van Doel en Tihange. Als essentiële sector blijven ze ook nu de nucleaire veiligheid garanderen, en dragen ze bij aan de bevoorradingszekerheid. Die stroomzekerheid is dezer dagen cruciaal voor de ziekenhuizen, de thuiszorg, de levering van diensten (zoals internet en telefonie), teleworking, en alle energie-intensieve sectoren die operationeel blijven en nood hebben aan betaalbare elektriciteit die 24/7 beschikbaar is.

Bovenop de courante coronamaatregelen (telewerken en hygiëne) blijven volgende bestaande maatregelen ook nu van kracht:

  • Alle activiteiten die belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid worden uitgevoerd: de verplichte periodieke tests en onderhoudsactiviteiten, de sitebeveiliging, de brandbeveiliging, etc.
  • De kritische activiteiten worden verzekerd door teams die in een volcontinu ploegensysteem werken, met shiften van 8 uur.
  • De Belgische kerncentrales beschikken over voldoende back-uppersoneel en over een business continuity plan om de veilige uitbating van de kerncentrales en de bevoorradingszekerheid in alle kritische omstandigheden te kunnen verzekeren. Deze business continuity plannen bestaan al langer in de kerncentrales.
  • Best practices met andere sectoren en kerncentrales in andere landen zijn ook in deze coronatijden erg belangrijk.

De kerncentrale van Doel heeft al ca. 2700 beschermoveralls en 2000 paar handschoenen geschonken aan 7 verschillende organisaties en instellingen die actief zijn in de zorgsector, waaronder het UZ Antwerpen. De kerncentrale van Tihange schonk 300 beschermoveralls aan het Centre Hospitalier Régional van Hoei. Verder schonk de centrale ook 1300 beschermoveralls, 1000 paar overschoenen, 1000 chirurgische maskers, 300 FFP3-maskers, 100 veiligheidsbrillen en 50 dozen met handschoenen aan de Covid-19-coördinatiecel van de provincie Luik.

Ook in coronatijden zijn de kerncentrales essentieel. Ze leveren CO2-arme elektriciteit voor alle kritische sectoren van het land, zoals ziekenhuizen.

Ateliers de la Meuse

Al meer dan 20 jaar zijn de Ateliers de la Meuse gespecialiseerd in de vervaardiging van opslagcontainers voor verbruikte splijtstof, steunmiddelen voor het transport en de behandeling in een nucleaire omgeving. Ook in coronatijden is elektriciteit, en de veilige opslag van gebruikte splijtstof, essentieel.

Een beknopt overzicht van de belangrijkste maatregelen die Ateliers de la Meuse hebben genomen tijdens deze coronacrisis:

  • De productie van opslagcontainers ligt bijna helemaal stil bij Ateliers de la Meuse, behalve voor de nucleaire sector – omdat elektriciteit essentieel is in deze periode moet ook de veilige verwerking van gebruikte splijtstof gegarandeerd worden.
  • Wie niet verplicht op de site aanwezig moet zijn, doet aan telewerk, en staat in voor taken zoals het afwerken van documenten en voorbereiden van inspecties, voorbereiding van de productieplanning, support en advies bij engineering, enzovoort.
  • Alle regels van social distancing, handhygiëne en mondmaskers worden gerespecteerd door medewerkers op de site.

IRE & IRE ELiT

IRE & IRE EliT zijn samen met SCK CEN essentieel in de productie en verwerking van medische isotopen (zie ook hoger bij SCK CEN). Terwijl het SCK CEN de istopen produceert in zijn onderzoeksreactor BR2, moet dit ruwe materiaal na behandeling in het SCK CEN, worden klaargemaakt voor gebruik bij de patiënt. Voor die essentiële stap staan IRE en IRE ELiT in. Ze zijn een belangrijke schakel in het proces om de medische istopen gebruiksklaar te maken voor diagnose of behandeling.

Ook bij IRE en IRE ELiT bestaat een business continuity plannen om de kritische activiteiten ook in noodsituaties (zoals deze coronacrisis) te garanderen. Daarnaast worden ook alle andere coronamaatregelen, zoals de "social distancing" en regelmatig de handen wassen, volledig gerespecteerd, zodat er geen ziekte-uitval is. De meest essentiële en dringende ingrepen (zoals PET-scans in oncologie) worden gegarandeerd, voor minder dringende ingrepen in de ziekenhuizen (bijvoorbeeld medische isotopen voor botscans) is de productie bij IRE en IRE ELiT teruggeschroefd.

Voor meer informatie en actualiteit rond de activiteiten van onze leden tijdens de coronacrisis, verwijzen we graag door naar de websites van onze leden via https://www.nucleairforum.be/onze-leden.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer