Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

News - Betonaantasting Belgische reactoren
News - Betonaantasting Belgische reactoren

Betonaantasting Belgische reactoren: herstellingswerken volop aan de gang

Tijdens de geplande stillegging van de reactoren van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 stelde exploitant ENGIE Electrabel, tijdens een inspectie in de bunkergebouwen van deze reactoren, een betonaantasting vast. De betonaantasting bevindt zich telkens in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Doel 3 werd ondertussen opnieuw opgestart, later dit jaar en begin volgend jaar zullen ook Doel 4, Tihange 3 en Tihange 2 opnieuw stroom leveren. Deze gebeurtenissen hebben op geen enkel moment een impact gehad op de veiligheid, de bevolking, de werknemers of het leefmilieu. 

Het fenomeen is niet nieuw. Al in oktober 2017 communiceerden uitbater ENGIE Electrabel en FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) over mogelijke betonaantasting in de Belgische kerncentrales. In Doel 3 zijn de herstellingswerken ondertussen achter de rug, en gaf het FANC groen licht voor de heropstart van de reactor. Op basis van de momenteel beschikbare informatie zal Doel 4 op 15 december opnieuw opgestart worden. De heropstart van Tihange 2 en 3 zijn momenteel vastgelegd op respectievelijk 1 juni en 2 maart 2019.

Betonaantasting: waar?

De gebouwen waar de betonaantasting werd vastgesteld, huisvesten de noodsystemen van het 2e niveau van de centrale. In geval van een zeer uitzonderlijk incident - bijvoorbeeld een zware aardbeving, en daaruit volgend de onbeschikbaarheid van het 1e niveau - treedt dit tweede systeem in werking. Dit back-upsysteem is ondergebracht in een afzonderlijk gebouw van gewapend beton, weg van het nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Deze bunker weerstaat aan zeer extreme gebeurtenissen zoals een vliegtuigval. In andere landen, zoals Frankrijk en Nederland, komt een dergelijk back-upsysteem niet voor.  

Betonaantasting: waardoor wordt het veroorzaakt?

Vorig jaar heeft Electrabel een betondegradatie vastgesteld ter hoogte van de plafonds van de stoomafblaaslokalen van Doel 3 waar zich de uitgangspijpen van de stoomaflaatkleppen bevinden. Deze gebouwen worden blootgesteld aan intense stoomdruk die mettertijd een degradatie van het beton veroorzaakt.

Next steps

De werken voor Tihange 3 en de analyses die aan de gang zijn voor Tihange 2 en Doel 4 (kernboringen, afschrapen, verzamelen van gegevens) tonen aan dat de staat van degradatie verschilt van gebouw tot gebouw. De ploegen werken momenteel aan een diagnose en aan berekeningen die het moeten toelaten om actieplannen voor te stellen aan de autoriteiten. 

Deze data zijn de beste schatting op basis van de informatie die vandaag beschikbaar is. Deze kunnen aangepast worden in functie van het optimaliseren van de planning, het resultaat van toekomstige inspecties, de vooruitgang van de werken en van de vragen van de autoriteiten. 

Meer info: website FANC

Kalender van de beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales in 2018 (bronnen: ENGIE Electrabel en FANC).

Waarom werden de kernreactoren stilgelegd?

Om de nucleaire veiligheid te kunnen waarborgen, moet de werking van deze noodsystemen steeds gegarandeerd blijven. Om die reden moeten de gebouwen die deze noodsystemen huisvesten tegen alle mogelijke externe gebeurtenissen weerstand kunnen bieden. Met de vastgestelde betonaantasting kan deze weerstand tegen een gebeurtenis (zoals een vliegtuiginslag) in het gedrang komen en bijgevolg kan ook de werking van deze noodsystemen niet gewaarborgd worden. De aangetaste delen van de plafonds van deze lokalen moeten dan ook tijdens deze geplande stillegging van de reactor worden hersteld.

De betrokken kernreactoren kunnen dan ook pas opnieuw worden opgestart wanneer uit de analyses blijkt dat deze weerstand werd gewaarborgd, nadat de nodige reparaties werden uitgevoerd. Het dossier zal dan ook aandachtig verder worden opgevolgd door het FANC en zijn filiaal Bel V. Deze gebeurtenissen hebben geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu.

Veiligheid is een absolute prioriteit in de nucleaire sector. 

Nucleaire installaties behoren tot de best beveiligde en meest gecontroleerde installaties van ons land. De doorgedreven veiligheidscultuur behoort tot het DNA van de nucleaire sector. 
Zowel de uitbater van een installatie als het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle waken over de veilige uitbating. Bij de minste anomalie, hoe klein ook, wordt een nucleaire installatie preventief stilgelegd en verder onderzocht tot een veilige uitbating opnieuw is gegarandeerd. Inspecteurs van het FANC hebben op elk moment toegang tot alle nucleaire installaties. Jaarlijks vinden ongeveer 50 audits plaats in de Belgische kerncentrales en nucleaire installaties. In ons land (net als in de rest van Europa) deed zich nog geen enkel ernstig ongeval voor in een nucleaire installaties.

Meer info: website FANC

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer