Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Kernenergie in België
Kernenergie in België

Belgische regering beslist om 2 kernreactoren 10 jaar langer operationeel te houden

De Belgische overheid besliste op vrijdag 18 maart om de jongste twee kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) 10 jaar langer operationeel te houden, tot 2035. Op die manier wil de regering naar eigen zeggen de “onafhankelijkheid van België ten opzichte van fossiele energiebronnen versterken in geopolitiek turbulente tijden”. Daarmee stapt deze regering af van haar eerdere voorstel om alle kerncentrales te sluiten tegen 2025.

Context

Het huidige regeerakkoord, dat in oktober 2020 werd overeengekomen door de huidige Vivaldi-coalitie (een onuitgegeven samengaan van liberalen, socialisten, christendemocraten en groenen) bevestigde de wet op de kernuitstap uit 2003. Die wet voorzag de sluiting van alle reactoren in België tussen 2015 en 2025. Daarbij zouden alle eenheden uit gebruik worden genomen na 40 jaar operaties. Voor de drie oudste eenheden (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) betekende dat een sluiting in 2015, voor de meest recente eenheden (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) betekende dat een sluiting in 2025. Ondertussen werd de phase-out van de drie oudste eenheden teruggedraaid, en kregen ze een groen licht om 10 jaar langer operationeel te blijven.

Eind 2021 had de Belgische regering het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gevraagd de operationele levensduurverlenging van de twee meest recent reactoren in overweging te nemen, voor het geval uit een verslag van netbeheerder Elia zou blijken dat de stroombevoorrading na 2025 in het gedrang zou komen zonder kernenergie. Eerder had Elia gezegd dat tegen eind 2025 minstens 3,6 GWe aan nieuwe thermische capaciteit nodig zou zijn.

om Plan B te activeren, is het van cruciaal belang dat de regering een duidelijke beslissing neemt voor het einde van het eerste kwartaal van 2022."

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Regeringsbeslissing 18 maart

Op 18 maart maakte de regering bekend dat ze Doel 4 en Tihange 3 10 jaar langer operationeel wil houden, tot 2035, zodat 2 Gigawatt aan nucleaire opwekkingscapaciteit behouden kan blijven. Tegelijk klinkt het dat de minister van Energie en de Eerste Minister de besprekingen met de Europese Commissie zullen verderzetten over de gevolgen van de nucleaire verlenging voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor nieuwe gascentrales.

Voor het FANC is het langer openhouden van de Belgische reactoren (plan B) mogelijk en veilig, op voorwaarde dat de nodige aanpassingen gebeuren, zowel van de installaties als van het wetgevend kader: "om Plan B te activeren, is het van cruciaal belang dat de regering een duidelijke beslissing neemt voor het einde van het eerste kwartaal van 2022. Het is dan aan de exploitant van de kerncentrales om hun analyse uit te voeren en te bepalen of ze bereid zijn de nodige investeringen te doen."

Engie verklaarde dat het met de regering wil samenwerken om de haalbaarheid van de LTO (long term operations, het langer openhouden van de twee eenheden) te bestuderen, aldus Reuters. Het nutsbedrijf zei dat de beslissing om de werking van de eenheden te verlengen "belangrijke veiligheids-, regelgevings- en uitvoeringsbeperkingen" met zich meebrengt […] omdat deze beslissing niet voorzien was en gelet op de omvang van de werken, dit een risico met zich meebrengt dat verder gaat dan de normale activiteit van een particuliere exploitant."

Next steps

Het voorontwerp van wet voor de uitbreiding van exploitatie van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 moet tegen eind maart ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad, net als het ontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor nucleaire installaties.

"De uitbreiding van de twee kerncentrales mag de productie van hernieuwbare elektriciteit niet uit de markt drukken", aldus de regering. "Daarom zal onder meer worden onderzocht of de kerncentrales bij overproductie ook kunnen worden ingezet om de waterstofmarkt in België op gang te brengen."

De federale regering kondigde ook investeringen aan (in offshore windenergie, waterstof, zonne-energie en duurzame mobiliteit) voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro, met als doel om een impuls te geven aan de overgang naar klimaatneutraliteit en de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te versnellen.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer