02/03/2017 - Belgische energiemix februari 2017
02/03/2017 - Belgische energiemix februari 2017

Belgische energiemix februari 2017 is 80% koolstofarm, voornamelijk dankzij kernenergie

Elk maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: gas, olie (fuel), kernenergie, windenergie, waterkracht en 'andere'. Onder deze laatste categorie bevinden zich zonne-energie, biofuels, biomassa, etc.

In februari 2017 was 80% van de opgewekte elektriciteit in ons land afkomstig van koolstofarme energiebronnen. De andere 20% was afkomstig van gascentrales. Driekwart van de koolstofarme elektriciteit in ons land is afkomstig van kernenergie, de rest is afkomstig van wind, waterkracht, biomassa en zon. Daarmee zit België on track om de milieudoelstellingen te halen die de Europese Unie oplegt aan de EU-landen. Bij een sluiting van de kerncentrales in 2025 zou de CO2-uitstoot aanzienlijk stijgen.

De energiemix van februari 2017 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 69 %
  • gas: 20 %
  • windenergie: 3 %
  • waterkracht: 1 %
  • andere: 7 %

Meer info ?  http://www.elia.be

De Belgische energiemix van februari 2017 (bron : ELIA)

Dit kan u ook interesseren…

Over het Nucleair Forum

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. Ontdek meer