Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix september 2021
Belgische elektriciteitsmix september 2021

Belgische elektriciteitsmix september 2021: 62% koolstofarme kernenergie

De Belgische kerncentrales waren afgelopen maand goed voor 62% van de Belgische elektriciteitsmix. Dit is nu al de negende maand op rij dat kernenergie voor meer dan de helft van de Belgische elektriciteit zorgt.

Naast koolstofarme kernenergie werd in september 20% van onze elektriciteit opgewekt via hernieuwbare energiebronnen: 9% uit wind, 8% uit zon en 3% uit andere hernieuwbare bronnen (o.a. waterkracht).

82% van de Belgische elektriciteit is koolstofarm

Samen zorgden kernenergie (62%) en hernieuwbare energie (20%) er in september voor dat 82% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) zorgde afgelopen maand voor 18% van de Belgische elektriciteit. Dit percentage ligt (nu nog) relatief laag, wat goed nieuws is voor het klimaat (minder CO2-uitstoot) en voor de lokale luchtkwaliteit (gascentrales stoten stikstofoxiden uit).

Wat na de kernuitstap?

Na 2025, bij een volledige kernuitstap, verliezen we meer dan de helft van onze huidige elektriciteitsmix. Het is onmogelijk om die grote hoeveelheid elektriciteit volledig op een andere koolstofarme manier op te wekken. Zelfs met de sterke verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie, zal het aandeel fossiele energie door de kernuitstap toenemen. Nieuwe gascentrales zullen worden gebouwd, met een enorme stijging van de uitstoot van CO2 en schadelijke stikstofoxiden tot gevolg.

Volgens een recente studie van het Federaal Planbureau, zal de totale CO2-uitstoot in ons land vanaf 2026 met 12% stijgen, voornamelijk door de kernuitstap. Wanneer we enkel de energieproducerende industrieën in rekening nemen, gaat het zelfs over een stijging van de CO2-uitstoot met 85% in 2026, in vergelijking met 2021. Het aandeel fossiele energie (gas) in de elektriciteitsmix zal volgens de studie stijgen tot 56% in 2026.

De Belgische elektriciteitsmix van september 2021 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 62%
  • windenergie: 9%
  • zonne-energie: 8%
  • andere hernieuwbaar: 3%
  • fossiel en andere: 18%
De Belgische elektriciteitsmix voor september 2021 (bronnen: ELIA & IPCC)

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW). In september produceerden de Belgische kerncentrales 62% van onze elektriciteit, en alle hernieuwbare energiebronnen samen 20%.

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer