Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix in maart 2020
Belgische elektriciteitsmix in maart 2020

Le mix électrique belge en mars 2020

Belgische kerncentrales zorgen voor koolstofarme bevoorradingszekerheid in coronatijden.

Elk maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: gas, kernenergie, windenergie, zonne-energie. In de maand maart produceerden de Belgische kerncentrales de helft van onze elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot.

Bevoorradingszekerheid in coronatijden

Ook in coronatijden zorgen de kerncentrales mee voor onze bevoorradingszekerheid. De volledige nucleaire sector (dus niet alleen de kerncentrales) zijn door de Nationale Veiligheidsraad erkend als "kritische sectoren".

In de kerncentrales bestaan al langer ‘business continuity’ plannen om ervoor te zorgen dat de productie van elektriciteit in alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. De werknemers uit de centrales staan dag en nacht klaar om in deze moeilijke tijden hun activiteiten verder te zetten, in alle veiligheid, met respect voor de strenge nucleaire veiligheidsparameters en in lijn met de strenge gezondheidsvoorschriften door het coronavirus.

Kernenergie blijft de belangrijkste koolstofarme energiebron

In maart leverden de Belgische kerncentrales iets meer dan de helft van alle elektriciteit die in België werd opgewekt (51,5%). Bovendien is deze stroomgarantie verzekerd, ongeacht de meteorologische omstandigheden: dag en nacht, winter en zomer is de productie van elektriciteit uit kernenergie gegarandeerd. Dat is een absolute troef in een land als België, waar het weer onvoorspelbaar is: soms waait het, soms niet, soms schijnt de zon, soms niet.

Hernieuwbare energie (wind, zon en waterkracht) was gemiddeld, voor de volledige maand maart, goed voor net geen 17% van alle elektriciteit die in België werd opgewekt. Een mooi record, met een uitschieter op zondag 22 en maandag 23 maart. Op die 2 dagen stond hernieuwbare energie in voor ongeveer de helft van alle elektriciteitsproductie in België.

Impact van het coronavirus op de elektriciteitsmarkt

In deze coronaperiode, waarbij tal van mensen thuis werken en enkele bedrijfssectoren hun activiteiten hebben moeten staken, ligt het elektriciteitsverbruik lager. Elia becijferde dat het elektriciteitsverbruik in ons land in de laatste week van maart zo’n 16% lager lag dan in het begin van de maand (toen de coronamaatregelen nog niet van kracht waren), met pieken tot 25% minder elektriciteitsverbruik. Er is ook een prijseffect (op de groothandelsmarkt): omdat er minder vraag is naar elektriciteit, ligt de prijs ervan 50% lager dan in maart 2019, en zelfs 61% lager in vergelijking met maart 2018.

De Belgische elektriciteitsmix van maart 2020 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 51,5%
  • windenergie: 12%
  • zonne-energie: 4,5%
  • fossiel en andere: 32%

Meer info op de website van Elia.

Belgische elektriciteitsmix van maart 2020 (bronnen: Elia & IPCC).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer