Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix augustus 2023
Belgische elektriciteitsmix augustus 2023

Belgische elektriciteitsmix augustus 2023: ook in zomermaand blijft kernenergie de belangrijkste bron van koolstofarme stroom

De Belgische kerncentrales waren afgelopen maand goed voor 46% van onze elektriciteitsproductie. Daarmee blijft kernenergie ook in deze zomermaand de belangrijkste bron van koolstofarme elektriciteit in ons land.

Naast kernenergie werd in de afgelopen maand augustus ongeveer een derde van de stroom opgewekt met hernieuwbare energie. Samen zorgen kernenergie en hernieuwbare energie ervoor dat 78% van de Belgische elektriciteit koolstofarm is. Dit toont de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen.

Iets nattere en somberdere maand

Augustus begon zoals juli eindigde: met veel regen. En dat bleef zo: augustus was natter dan normaal. De gemiddelde temperatuur voor de hele maand lag dicht tegen de normale waarde, maar augustus kende een lagere zonneschijnduur dan normaal, met slechts 181u zonneschijn (normaal: 192u).

Dit heeft een impact gehad op de elektriciteitsproductie via zonne-energie. De hoeveelheid opgewekte stroom met zonnepanelen lag zelfs iets lager dan dezelfde periode vorig jaar, ondanks de enorme uitbreiding van de geïnstalleerde capaciteit (van 2.786 MW in augustus 2022 naar 5.315 MW in augustus 2023, d.w.z. een toename met 47,5%).

De Belgische elektriciteitsmix van augustus 2023

In tegenstelling tot de maand ervoor, liet ook de wind het regelmatig afweten in augustus. Windenergie produceerde daardoor in augustus ongeveer een derde minder elektriciteit in vergelijking met juli.

Gelukkig konden we nog rekenen op die andere koolstofarme energiebron, kernenergie. De Belgische kerncentrales produceerden ongeveer een kwart minder stroom dan dezelfde periode vorig jaar, wat te verklaren is door het feit dat er ondertussen met Doel 3 en Tihange 2 zo’n 2.000 MW capaciteit aan kernenergie vroegtijdig werd gesloten (als gevolg van de wet op de kernuitstap uit 2003). Kernenergie was in augustus 2023 goed voor 46% van de elektriciteitsmix.

Samen zorgden kernenergie (46%) en hernieuwbare energie (32%) ervoor dat 78% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was in augustus. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) vertegenwoordigde de afgelopen maand 22% van de Belgische elektriciteit, en maar liefst 90% van de CO2-uitstoot voor de Belgische elektriciteitsproductie.

De Belgische elektriciteitsmix van augustus 2023 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 46%
  • windenergie: 13,5%
  • zonne-energie: 15,5%
  • andere hernieuwbaar: 3%
  • fossiel en andere: 22%
De Belgische elektriciteitsmix voor augustus 2023 (bronnen: ELIA & UNECE)

Akkoord over verlenging van twee kernreactoren volstaat niet

De Belgische overheid bereikte eind juni 2023 een akkoord met uitbater Engie Electrabel over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3 (verlenging van 10 jaar). Dat is een belangrijke stap voorwaarts, maar het volstaat niet. Dat blijkt niet alleen elke keer opnieuw uit de maandcijfers van de elektriciteitsmix, maar ook het recente rapport van ELIA toont nu duidelijk aan dat we op korte termijn een tekort aan capaciteit voor elektriciteitsproductie mogen verwachten.

Kernenergie uitsluiten als deel van de oplossing, en bestaande kernreactoren in deze context sluiten, is daarom niet alleen nefast voor onze klimaatuitdagingen, maar ook voor de bevoorradingszekerheid van ons land.

We vragen daarom alle bestaande kernreactoren (voor zover dat kan in overeenstemming met de nodige veiligheidsnormen en in samenspraak met het FANC, de nucleaire waakhond), zo lang als mogelijk (langer dan de huidige geplande 10 jaar) operationeel te houden. Daarnaast is het essentieel om na te denken over de bouw van nieuwe kernreactoren.

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer