Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Belgische elektriciteitsmix april 2022
Belgische elektriciteitsmix april 2022

Belgische elektriciteitsmix april 2022: kernenergie belangrijkste bron van CO2-arme elektriciteit

De Belgische kerncentrales waren afgelopen maand goed voor 54% van de Belgische elektriciteitsmix. Kernenergie was in april opnieuw de belangrijkste koolstofarme elektriciteitsbron.

Naast kernenergie werd in april 29% van onze elektriciteit opgewekt via andere koolstofarme technologieën: 14,5% uit wind, 10,5% uit zon en 4% uit andere hernieuwbare bronnen (o.a. waterkracht).

Een erg gemiddelde maand

April 2022 was klimatologisch in veel opzichten een gemiddelde maand, maar met ook enkele opvallende uitschieters. Het begin van de maand was kouder en natter dan gemiddeld, het einde was droger en warmer dan gemiddeld. Op 3 april was het erg koud (-2,7°C), de op vijf na koudste temperatuur ooit gemeten in Ukkel op die dag.

De meest opmerkelijke trend is de grote droogte. In de regio Doornik is het momenteel al ‘uiterst droog’. In het grootste deel van het land is de situatie momenteel nog normaal, maar niet ver verwijderd van een droge situatie. De zomer wordt mogelijk erg droog, en daardoor erg heet, omdat het (uitgedroogde) land de hitte langer zal vasthouden, met warmere temperaturen tot gevolg.

De Belgische elektriciteitsmix van april 2022

Samen zorgden kernenergie (54%) en hernieuwbare energie (29%) er in april voor dat 83% van de Belgische elektriciteit koolstofarm was. Een mooi voorbeeld van de complementariteit tussen beide koolstofarme energiebronnen!

Fossiele energie (vooral gas) zorgde afgelopen maand voor 17% van de Belgische elektriciteit, en voor 84,5% van de CO2-uitstoot voor de Belgische elektriciteitsproductie (gemeten over de hele cyclus). Wat betreft de productie zelf van elektriciteit, zijn zowel hernieuwbare energie als kernenergie volledig koolstofarm.

De Belgische elektriciteitsmix van april 2022 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 54%
  • windenergie: 14,5%
  • zonne-energie: 10,5%
  • andere hernieuwbaar: 4%
  • fossiel en andere: 17%
De Belgische elektriciteitsmix voor april 2022 (bronnen: ELIA & IPCC)

Na 2025: voornamelijk fossiel

Het is onmogelijk om de grote hoeveelheid elektriciteit die de kerncentrales produceren volledig op een andere koolstofarme manier op te wekken. Zelfs met de sterke verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie, zal het aandeel fossiele energie door de kernuitstap toenemen. Nieuwe gascentrales zullen de plaats innemen van kerncentrales, met een CO2-uitstoot die 40 keer hoger ligt.

Om dat concreet te maken: in een scenario zonder kernenergie, met evenveel geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energie, en bij dezelfde weersomstandigheden, zou de afgelopen maand meer dan 70% van de Belgische elektriciteit zijn opgewekt door fossiele energiebronnen.

Over deze cijfers

Voor deze berekeningen baseren we ons op de meest recente beschikbare gegevens van ELIA.

Elke maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: fossiele energie (vooral gas), kernenergie, windenergie, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. waterkracht en kleine productie-eenheden wind/zon <25 MW).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer