08/12/2016 - Belgische energiemix november 2016
08/12/2016 - Belgische energiemix november 2016

08/12/2016 - Belgische energiemix november 2016

Elk maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van de energiemix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: gas, olie (fuel), kernenergie, windenergie, waterkracht en 'andere'. Onder deze laatste categorie bevinden zich zonne-energie, biofuels, biomassa, etc.

Belgische energiemix november 2016

In november 2016 was bijna tweederde (63%) van de opgewekte elektriciteit in ons land afkomstig van koolstofarme energiebronnen. De andere 37% was afkomstig van gascentrales. Driekwart van de koolstofarme elektriciteit in ons land is afkomstig van kernenergie, de rest is afkomstig van voornamelijk wind, waterkracht, biomassa en zon. Daarmee zit België on track om de milieudoelstellingen te halen die de Europese Unie oplegt aan de EU-landen. 

De energiemix van november 2016 zag er als volgt uit:

  • kernenergie: 48 %
  • gas: 37 %
  • windenergie: 5 %
  • waterkracht: 2 %
  • andere: 8 %

Sleutelwoorden bij dit artikel

Dit kan u ook interesseren…

Over het Nucleair Forum

Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie: voor de pers, de politiek en het grote publiek. Het wil mensen informeren aan de hand van een reeks uiteenlopende acties. Ontdek meer